K Přezkumu evropské politiky sousedství – východní rozměr (6. dubna 2011):

12.4.2011 000 18:11

»Paní předsedající, já doufám, že tady není nikdo ze států Východního partnerství, podle naší účasti by si mohli myslet, že o Východní partnerství nemáme zájem.

Dovolte mi, abych i já zdůraznil význam a potřebnost diskuse o Východním partnerství. Význam, neboť na východ od hranic Evropské unie je prostor pro podnikání, příležitost, která je nezastupitelná pro udržení konkurenceschopnosti Unie v příštích desetiletích. Je tam i obrovský pramen kultury, který spoluvytváří evropskou tradici a bez něhož nelze porozumět evropské identitě. Potřebnost diskuse o Východním partnerství je navíc dána i tím, že není zcela jasné, zda všichni přiznáváme tomuto projektu stejný význam. Všechny multilaterální iniciativy spojené s Východním partnerstvím, demokracie, stabilita, ekonomická integrace, energetická bezpečnost a kontakty mezi lidmi jsou bezesporu užitečné jak pro Evropskou unii, tak i pro šest sousedních států. Rozpaky proto vyvolávají výroky některých politiků, kteří hovoří o Černomořské synergii či o demokratickém sanitárním kordonu.«

K výroční zprávě Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (6. dubna):

»Sdílím názor zpravodaje, že Komise ve své zprávě týkající se ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům neposkytla tolik potřebné údaje o byť jen odhadované míře podvodů a nesrovnatelností v jednotlivých členských státech EU, pokud jde o nakládání s finančními prostředky Unie. S ohledem na bez přehánění obrovský rozměr korupce v některých členských státech včetně České republiky je to velmi závažný nedostatek. Zabýváme-li se podvody a tzv. nesrovnalostmi na unijní úrovni, je to zpravidla »jen« určitý segment korupce a podvodů na úrovních jednotlivých členských států obecně, nicméně segment velmi výrazný. Stojí podle mne naléhavě za zvážení, zda stávající úroveň práce Evropského úřadu pro boj proti podvodům je dostatečně efektivní, a zda by tato práce neměla doznat strukturálních změn a změn jejích způsobů včetně větší ofenzivnosti.«