K revoltě v arabském světě

24.2.2011 000 17:44

Pokračující povstání arabského lidu vyvolává spoustu otázek, nejen pokud jde o povahu tohoto procesu, ale i o budoucnost tohoto regionu, Evropy a světa. První, co každý pozorovatel zjistí, je nejen neúplnost, ale zejména tendenčnost informací, které poskytují české veřejnoprávní sdělovací prostředky.

Vidíme nepřehlédnutelný rozdíl při komentování událostí v Egyptě a v Libyi. Vidíme, že zcela jinak sdělovací prostředky informují o Alžíru a jinak o Saúdské Arábii, nemluvě o Sýrii. Při podrobnějším pohledu zjistíme, že se liší názory na vývoj podle toho, o kterou zemi jde, ale navíc, že se tato tzv. svobodná média důsledně přidržují oficiální linie vlády. A ta, jak známo, zase důsledně v zahraniční politice uplatňuje politiku dvojího metru.Základní rozdíl v postoji k jednotlivým arabským zemím není dán požadavkem respektování lidských práv, ale zahraničně politickou orientací těchto států, konkrétně jejich vztahem k USA a Izraeli. Neméně důležité také je, jak velké množství ropy se na území toho kterého státu nachází. Pokrytectví liberálně konzervativních elit Západu se opět ukazuje v ryzí podobě.KSČM jako demokratická strana principiálně hájící lidská práva, včetně těch sociálních, stojí na straně lidí, kteří povstali proti autoritářským a zkorumpovaným režimům. Vyjadřujeme však obavu nad skutečností, že povstání může v některých státech ustrnout na polovině cesty a po odstranění symbolů minulého režimu zachovat lidu nepřátelské a nespravedlivé uspořádání. Je nám jasné, že případný úspěch demokratických sil v arabském světě bude vyžadovat nejen slovní solidaritu, ale i nezbytnou hospodářskou pomoc. V této chvíli však největší obavu máme z toho, aby malý vliv levicových demokratických sil mezi povstalci neotevřel někde cestu k moci nejrůznějším náboženským fundamentalistům, kteří oprávněný protest arabského lidu, pramenící z neúnosných sociálních podmínek a útlaku, zneužijí k vytváření nových represivních režimů. Zároveň by růst tohoto nebezpečí mohl vyvolat nepřiměřenou reakci ze strany Západu a zvýšit již tak nešťastné a neomalené vměšování USA v severní Africe a na Blízkém Východě. Nejrůznější skupiny a síly působící v evropské a americké politice by se měly rovněž vyvarovat nutkání přenést neklid a destabilizaci do celého muslimského světa, například do oblasti Kavkazu či západní Číny.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby zformulovala jasné stanovisko k povstání arabského lidu, které by důsledně respektovalo požadavky obhajoby lidských práv, včetně těch sociálních, ve všech státech. A to i těch, kde feudální či monarchistické režimy zatím dokážou zadusit jakékoliv náznaky změn či dokonce revolty.