K výsledkům zemských voleb v Německu

16.5.2012 000 0:44

Ve dnech 6. května a 13. května proběhly ve Spolkové republice Německo volby do zemských sněmů (parlamentů) ve Šlesvicku-Holštýnsku a Severním Porýní-Vestfálsku.

Dopadly špatně pro levici – tedy pro stranu Levice- Die Linke (DL) – ve Šlesvicku-Holštýnsku dostala DL 2,2 procenta hlasů (-3,8), v Severním Porýní-Vestfálsku 2,6 procenta (-3,1). V obou případech musí Levice opustit zemský sněm.

Už před oběma zemskými volbami se v řadách DL otevřeně hovořilo o tom, že výchozí situace není dobrá: Dne 10. dubna tohoto roku se překvapivě vzdala své funkce spolupředsedkyně DL Gesine Lötzschová, takže stranu od té doby vede jen Klaus Ernst, jehož pozice je velmi problematická. V této souvislosti upozorňovala levicová média stojící blízko DL, že spory ve vedení strany mohou být jednou z příčin volebních debaklů – což se také stalo. Ovšem nejde jen o vedení DL.

»Není jiné strany v Německu, která by byla za dobu své existence tolik ohrožována výstřely ze zálohy ve vlastních řadách,« napsal levicový deník Junge Welt o Die Linke po prohraných volbách ve Šlesvicku-Holštýnsku. Podle jiných zdrojů je strana více než kdy jindy decimována vnitrostranickým bojem různých směrů a platforem, což »už nemá nic společného s pluralistickou diskusní kulturou«.

Kritické hlasy z vlastních řad upozorňují v této souvislosti na to, že DL si často nechává vnucovat postoje »zvenku«, aniž by namísto toho důsledně prosazovala své vlastní nezávislé postoje. Voliči (ale i členové) tak stranu DL opouštějí, aniž by však většinou přecházeli k jiným stranám – prostě nevolí, a DL tak přichází o svůj dosavadní kredit protestní strany.

Dosavadní místopředseda frakce DL v zemském sněmu Severního Porýní-Vestfálska Rüdiger Sagel po volbách uvedl, že strana musí nabrat rychle nový kurz a hlavně musí ukončit nekonečný boj vnitřních křídel – což úzce souvisí se silou vedení DL na spolkové úrovni.

Ve dnech 2.–3. června tohoto roku by měl v Göttingenu proběhnout sjezd Die Linke, věnující se zásadním personálním otázkám- tedy volbě nového vedení DL.

Existuje silné volání po tandemu Dietmar Bartsch (nar. 1958, dosavadní místopředseda frakce DL ve Spolkovém sněmu) a Sahra Wagenknechtová (1969, představitelka Komunistické platformy v DL), ovšem nepřehlédnutelné jsou také hlasy, které by v čele strany nejraději viděly Oskara Lafontaina. Budiž přáno Die Linke, aby svůj »kádrový sjezd« zvládla stejně dobře jako sjezd programový, který proběhl vloni v Erfurtu.