Kodaň – a co dál?

2.8.2010 000 12:47

obalka

Publikace ke stažení ve formátu PDF

Sborník nazvaný Kodaň – a co dál? se přímo dotýká problematiky životního prostředí. Na jeho vydání rovněž participovala frakce GUE/NGL. Tato publikace volně navazuje na již dříve vydanou brožuru „Životní prostředí – věc veřejná“. Obsah odráží v prvé řadě neúspěšnou „ekologickou“ konferenci v Kodani konanou v roce 2009, kdy tato původně ambiciózní akce ukázala neschopnost států (jejich jednotlivých představitelů) vycházet z předpokladů, že chování jednotlivých vlád v oblasti boje proti negativním klimatickým změnám, je především určována ekonomickou situací jednotlivých zemí.

Publikace Kodaň – a co dál? má poměrně pestré autorské složení. Vedle J. Maštálky přispěl zásadní statí – z pohledu koncepce sborníku – ekologický odborník Vladimír Mana; kritické pohledy na rokování v Kodani přibližují příspěvky přímých účastníků rokování, v tomto případě kolegyň z frakce GUE/NGL Bairbry de Brún (Irsko), Kartiky Tamary Liotardové (Holandsko) a Marisy Matiasové (Portugalsko).