Komunisté dali prostor vládě, aby řešila rekonstrukci FN Motol

22.5.2003 000 22:05

Poslanecká sněmovna včera poměrem hlasů 128:43 schválila návrh poslaneckého klubu KSČM, aby bylo do 30. září přerušeno projednávání poslaneckého návrhu zákona, který by umožnil přijmout České republice úvěr do výše 4,2 miliardy korun na financování programu rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze.

»Chtěli jsem vytvořit prostor vládě, aby předložila standardnější řešení tohoto problému. Pro nás nebude velkým problémem, pokud přijde s návrhem řešit financování rekonstrukce, například podobně, jako je tomu v případě dálnice D47. Naší podmínkou ovšem je, aby jakýkoliv návrh na financování byl řádně zdůvodněn, aby bylo průhledné výběrové řízení, které by nevzbuzovalo podezření, že jde o zájmy stavebních firem živit se na této obrovské investici,« řekl Haló novinám předseda klubu Pavel Kováčik. Zároveň připomněl, že je třeba také včas vyřešit koncepci pražského zdravotnictví, které je předimenzováno na úkor zdravotnictví regionálního. »Převodem nemocnic na kraje hrozí řadě z nich velké existenční problémy a na druhé straně bychom měli schvalovat takovouto investici. Jde tedy o koncepci zdravotnictví nejen v Praze, ale i v celé ČR,« dodal Kováčik.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) při diskusi k poslaneckému návrhu Milady Emmerové (ČSSD), Vlastimila Tlustého (ODS), Miroslava Kalouska (KDU-ČSL), Vlastimila Ostrého (US-DEU) a Josefa Janečka (KDU-ČSL) upozorňovala na potřebu poskytovat lékařskou úroveň na špičkové úrovni namísto toho, aby byli malí pacienti léčeni v zahraničí. Nicméně komunistický návrh uvítala. »Požadavek KSČM zahrnuje optimalizaci lůžek a řešení financování. Vytvoříme tak protiváhu poslaneckému návrhu tak, abychom specifikovali, jaké částky je zapotřebí na rekonstrukci, dobudování vzdělávacích center a personálního zohlednění,« řekla Součková, podle níž by se celkovou rekonstrukcí FN Motol měla Praha stát centrem pro proškolávní lékařských týmů nejen kandidátských zemí, ale i zemí EU.

Poslanec KSČM Jaroslav Gongol upozornil na politické pozadí předkládaného návrhu. Připomněl, že jeho signatáři nepodpořili jeho někdejší požadavek, aby ve státním rozpočtu na rok 2002 bylo na rekonstrukci FN Motol vyčleněno 800 miliónů korun. »Při stejné částce pro rok 2003 jsme mohli mít profinancovanou již polovinu potřebné částky. Tenkrát ještě nevěděli o potřebnosti rekonstrukce, nebo to byly pouze důvody politické? Za situace, kdy musíme zaplatit 10,7 miliardy za prohranou arbitráž s CME, titíž lidé přicházejí s dalším zvýšením zadluženosti státu. Má to být metoda, jak získávat politické body za kritiku deficitu státního rozpočtu, ale vzápětí získávat další politické body za podporu vytypovaných a pro veřejnost citlivých projektů jinou formou zadluženosti veřejných financí?« Ladislav Býček vyjádřil obavu o osud regionálních nemocnic, pokud by byl poslanecký návrh přijat. »Soustředíme-li děti do Motola, zvýšíme náklady mladých rodin na komunikaci s nimi,« varoval. Jiří Maštálka zdůraznil potřebu rekonstrukce FN Motol, na druhou stranu připomněl nehospodárný přístup bývalého vedení nemocnice. Zároveň zpochybnil předloženou kalkulaci nákladů. »Je naší odpovědností podpořit rekonstrukci, nikoliv lukrativní zakázky pro stavební firmy, které zavánějí korupcí,« řekl Maštálka.

Ředitel nemocnice hájí tvrdohlavě projekt

»Přes veškeré úsilí věnované v minulosti trvalému zvyšování kvality poskytované péče nebylo možné řešit technický stav dětské nemocnice, která slouží přes 30 let bez větší rekonstrukce. Již před čtyřmi lety byl totiž stav dětské nemocnice prohlášen statiky a stavebními odborníky za nevyhovující. Dětská část tak nyní funguje jedině na mou osobní zodpovědnost,« nechal se nedávno slyšet ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Právě on vidí dvě možnosti řešení: nemocnici buďto zrekonstruovat, anebo uzavřít a platit ročně 350 miliónů korun za operace dětí v zahraničí. V dětském Motole jsou totiž vedle transplantační jednotky kostní dřeně unikátní také kardiocentrum a transplantace ledvin a jater. Dětská část Motola je vůbec unikátním pracovištěm v republice, ale i v Evropě. Poskytuje komplexní léčbu o dětské pacienty, a to v superspecializovaných oborech. Kardiocentrum jen ročně provede 450 operací srdcí.

»Ačkoliv jsou některá oddělení krátce po malých stavebních úpravách nebo po částečné adaptaci, stále častěji se v současné době řeší havarijní stavy a nezbytné úpravy prostor,« upřesnil dále ředitel Ludvík. Těmito slovy zároveň obhajuje, proč současnou situaci dětské části motolské nemocnice nyní musí řešit parlament.

Za současný stav motolského dětského pavilonu může ale prý minulé vedení nemocnice. (Nemocnici vedla před nynějším ředitelem Ludvíkem i současná senátorka Helena Rögnerová, která do senátu kandidovala za KDU-ČSL).

Dohady kolem investic

V minulých dvou letech se o Motolu poslanci přeli již několikrát. Poslanecká sněmovna smetla zákon o financování této nemocnice ze stolu již dvakrát, naposledy loni těsně před volbami. Některým poslancům se tehdy nelíbilo obcházení rozpočtu formou záruky.

S tím, že nebyly investice na opravu Motola zařazeny přímo do státního rozpočtu, nesouhlasil v minulosti ani bývalý ministr financí Jiří Rusnok. Podle něj se ministerstvo zdravotnictví nepokusilo do rozpočtu takovou investiční dotaci ani prosadit. »Faktem ale je, že se nemělo tehdy ministerstvo o co opřít. Nemocnice totiž ministerstvu včas nepředložila příslušný návrh a projekt,« řekl nedávno Rusnok.

S tím však zřejmě nesouhlasí ekonomický náměstek Fakultní nemocnice v Motole Jiří Čihař. Před dvěma dny totiž řekl Haló novinám, že o investiční dotaci pro Motol před několika lety zažádáno bylo, ovšem neúspěšně: »Na investiční záměr byl tehdy dokonce vypracován oponentní posudek, který sice říkal, že žádaná částka pro Motol není přemrštěná, ale do kapitoly státního rozpočtu 335 se prý stejně nevejde.«

Poslanec za KSČM a člen rozpočtového výboru sněmovny Jiří Dolejš ovšem podotýká, »že do této kapitoly by se sice tato částka asi nevešla, ale mohla by se čerpat z jiné kapitoly, a to z všeobecné pokladní správy, kde je položka vládní rezervy.«

Dohady kolem podpory Motola zamotává i fakt, že na drobné opravy a havárie nemocničního areálu v Motole je vyčleněno šedesát miliónů ze státního rozpočtu, a dlouhodobý program Isprofin, spravovaný ministerstvem financí, navíc počítá se dvěma miliardami pro Motol v letech 2003 a 2004.

Nemocnice padá pacientům doslova na hlavu

Již letos v zimě byl personál motolské nemocnice i pacienti zoufalí. Zkolabovalo totiž energocentrum, které zásobuje celou budovu dětského monobloku elektřinou a teplem. Sestry ucpávaly velké průduchy v oknech prostěradly a děti spaly v čepicích a bundách. Nakonec musely být umístěny například do bývalých operačních sálů.

Velké problémy s topením ale měl Motol už dvě minulé zimy. Do toho praskají stoupačky, ucpává se odpad a na balkony je zakázán vstup, protože by se mohly zřítit.

Vybudování takového týmu lékařů, jakým Motol disponuje, podle přednosty zdejší dětské chirurgické kliniky prof. Jiřího Šnajdaufa trvá minimálně deset let. »Jakmile se to tu byť jen na chvíli zavře, doktoři utečou. Už nyní máme problém udržet je tady. Nabídky ze zahraničí jsou totiž velmi lukrativní,« řekl pro naše noviny Šnajdauf. »Ať se stane cokoli, konečnou stanicí v případě určení diagnózy, provádění terapie nebo transplantace je Motol,« dodal k tomu na nedávné tiskové konferenci přednosta Dětské onkologické kliniky profesor Josef Koutecký.

Některé nemocnice proti protežování Motola brojí

Samotný úvěr pro jednu konkrétní nemocnici může ale vyvolat u jiných ústavů pocit, že kdo není v Praze, na státní peníze nedosáhne. Fakultní nemocnice Brno se obává, že uvažovanou přestavbou onkologie v pražském Motole se zcela omezí činnost dětské onkologie v Brně.

»Projekt modernizace motolské nemocnice počítá s centralizací onkologické péče z celé ČR do Prahy. Těžce nemocné děti z Moravy by tak musely dojíždět za lékařem do Prahy několik hodin,« vysvětluje ředitel brněnské fakultní nemocnice Jan Burian. Podle něj tak nyní hrozí, že investice 1,5 miliardy korun na vybudování brněnské kliniky dětské onkologie, bude znehodnocena.

Fakultní nemocnice Olomouc žádá od státu na dostavbu chirurgického pavilónu půl miliardy a má obavy, že peníze pro Motol by tuto dotaci mohly zbrzdit.

Součková: FN Motol vyžaduje kompletní rekonstrukci

Vláda resp. ministerstvo zdravotnictví má na návrh klubu poslanců KSČM do 30. září připravit alternativní koncepci k poslaneckému návrhu, který předpokládal přijetí státního úvěru ve výši 4,2 miliardy na rekonstrukci FN Motol. Jeho projednávání včera sněmovna přerušila.

Alternativní návrh by měl na základě požadavků některých poslanců mj. řešit otázku koncepce regionálních nemocnic. Ministryně zdravotnictví Marie Součková (ČSSD) připouští, že poslanecký návrh o přijetí úvěru pro FN Motol obsahuje některé nedostatky. »Řeší pouze z velké části energetické ztráty a problémy, které souvisejí s havarijním stavem, ale neřeší jeho výhled od budoucna,« řekla na dotaz Haló novin. Podle Součkové by v případě FN Motol mělo jít o kompletní rekonstrukci, protože v mnoha oborech, které se nedotýkají jen dětské oblasti, poskytuje vrcholovou úroveň nejen v rámci ČR. Na dotaz, zda v alternativním ministerském návrhu nebude zvýšena současná navrhovaná částka 4,2 miliardy řekla: »Můžeme hovořit i o tom, že částky budou nižší, a že budou specifikovány, do jakých oblastí půjdou, s využitím i stávajících kapacit nejen FN Motol, ale i nemocnice Na Homolce či jiných zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví. Jakákoliv změna nebo rekonstrukce investice v sobě musí zahrnovat nejen efektivitu, ale i kvalitu. Vypracujeme takové podklady, aby byly transparentní nejen pro poslance, ale i pro občany.« Podle ministryně bude zatím rekonstrukce pokračovat tak, jak je dána rozpočtem kapitoly MZd, kde jsou vyčleněny částky na opravu energocentra. »Nebude to zatím výhled do dalších let, ale je to momentální oprava havarijního stavu, na které má motolská nemocnice vyčleněné částky.« Na adresu obavy poslance KSČM Ladislava Býčka o osud regionálních nemocnic v souvislosti s eventuálním úvěrem 4,2 miliardy pro rekonstrukci motolské nemocnice řekla, že FN Motol má v současné době už stejně schválenu jednu miliardu korun s výhledem na několik let. »Navrhla jsem, jakým způsobem je to možné profinancovat, aniž by se to dotklo této kapitoly,« dodala s tím, že pokud bude pro celkovou rekonstrukci FN Motol schválen úvěr, musí na něj být i záruka.

Halo noviny, 22. května 2003, Olga BÖHMOVÁ a Miroslav KANTEK