Koncert hudby a „zpěv“ vyjádřený ve znakové řeči projevem blížícímu se výrazovému tanci

9.5.2010 000 19:30

Z tiskové zprávy:

1. května 2010 se ve Špejcharu hradu Švihova konalo koncertní vystoupení Andrey Kalců, která se zabývá uměleckým vyjádřením českého znakového jazyka. Věnuje se tlumočení a interpretaci písní a skladeb v různých hudebních žánrech, které nejsou doprovázeny slovem.

Koncert se uskutečnil díky finanční podpoře europoslance MUDr. Jiřího Maštálky. Díky nezištné štědrosti dotyčného dárce (dar byl věnován díky zájmu dotyčné osoby o danou problematiku, dárce letos nikam nekandiduje!) mohla správa vodního hradu Švihov pozvat na akci také autobus členů plzeňské unie neslyšících a to zdarma.

Do budoucna bychom rádi na hradě Švihově profilovali květnové programy právě na divadla, koncerty a akce, umožňující setkávní tzv. handicapovaných i nehandicapovaných návštěvníků během kvalitních akcí, což se bez podpory sponzorů neobejde.

Neslyšící pomohli s tlumočením vybraných částí Máchova Máje do znakové řeči a propagovali plzeňskou kavárnu Pierot, v níž obsluhuje neslyšící personál a zároveň v rámci prodeje švihovské hradní krčmy si návštěvníci akce mohli vyzkoušet objednat pití s pomocí koncového terminálu znakové řeči také přímo od neslyšící obsluhy.