Konec psychiatrů v Čechách

10.6.2015 000 15:00

Konec psychiatrů v Čechách. Asi tak by se dala charakterizovat situace na poli psychiatrické péče po událostech ve Žďáru a teď v Horní Bříze.Problém a priori přitom není v lékařích, soudech, léčebnách a ředitelích, ale v systému, který se neumí postarat o psychicky nemocné a zajistit, aby po propuštění z ústavu bylo dohlíženo na dodržování ambulantní péče a řešeno neprodleně její nedodržování – o tom velice trefně referoval MUDr. Ivan David. Samozřejmě, než řešit tyto problémy, což vyžaduje opravdovou práci a prostředky, je jednodušší alibisticky někoho odvolat, “odejít”, tím problém „vyřešit“ a doufat, že k další katastrofě dojde až za jiného ministra.

Alibismus současného ministra zdravotnictví Němečka mě vedl k tomu, že jsem napsal dva otevřené dopisy – jeden panu ministrovi a jeden vedení a zaměstnancům léčebny v Dobřanech.

————————————————————————

Vážený panMUDr. Vladislav Žižka

V Plzni 29. 5. 2015

Vážení zaměstnanci nemocnice, vážený pane řediteli,

V 90. letech jsem jako poslanec PS PČR a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku měl nejednou možnost navštívit Vaší nemocnici (dříve léčebnu) a konzultovat legislativní normy, které v těch letech byly přijímány. Nepochybně jako všichni lidsky vnímám tragédii, kterou způsobil psychicky nemocný člověk v tomto týdnu. Je velkým neštěstím, že jde už o třetí podobný případ v tomto roce. Považuji za velkou chybu, že odpovědné orgány, zejména Ministerstvo zdravotnictví ČR, nevyvodily z předchozích dvou tragédií takové kroky, které by i prostřednictvím změn legislativy pomohly zabránit takovým případům.

Po hříchu po silném mediálním tlaku, kterého jsme byli svědky v předchozích dvou případech, nebyla ani společnost více informována o vyvozených důsledcích a tak vzniká dojem, že odpovídající kroky nebyly přes upozornění i odborné lékařské veřejnosti podniknuty.

Tragický případ, který se stal v Horní Bříze, byl ministrem zdravotnictví řešen neprodleně pouze administrativně. Při vší úctě, se nemohu zbavit dojmu, že odvolání ředitele PN v Dobřanech MUDr. Vladislava Žižky, i přestože šetření komise, ustavené ministrem zdravotnictví, nepotvrdilo zavinění nemocnice, bylo pouhým alibistickým krokem ministra zdravotnictví. Osobně mám nepříjemný pocit, že ministr zachraňoval „svoji hlavu“ bez toho, aby přišel s reálnými návrhy, jak situaci v ČR v této oblasti zdravotní péče řešit.

Ze své práce nejen v PS PČR, v Evropském parlamentu, ale i ze své práce lékaře kardiologa mohu konstatovat, že málokdo tuší, jakému tlaku jsou lékaři, ale i ostatní zdravotnický personál vystaveni při rozhodování. Jistě je do určité míry nutné, aby nad naplňováním lidských práv dohlížela Kancelář veřejného ochránce práv i jiné relevantní instituce. Přesto se všichni na úrovni exekutivy, legislativy, ale i nevládních organizací, musíme zamyslet nad tím, jak podniknout rychlá a efektivní a v souladu s lidskými právy odpovídající opatření, která sníží riziko podobných tragických událostí.

Vážení zaměstnanci nemocnice,

velice si vážím Vašeho kroku, kterým jste podpořili ředitele nemocnice MUDr. Vladislava Žižku. Dovoluji si tvrdit, že za 30 let společné činnosti v medicíně jde o nejen vynikajícího lékaře, ale i manažera. O to více mě osobně překvapuje unáhlený krok ministra zdravotnictví. Doufám, že nebudeme svědky nového kola kádrových čistek, protože i nedávná historie ukazuje, že špatná kádrová politika resortu může jen uškodit, což ve svém důsledku znamená i možné ohrožení pacientů a to nejen psychiatrických.

Chtěl bych i touto formou vyjádřit podporu Vašemu snažení.

—————————————————————–

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože cítím značnou naléhavost problému. Tak jako mnoho dalších osobností, včetně představitelů odborných lékařských kruhů, nesouhlasím s Vaším rozhodnutím odvolat z funkce ředitele Psychiatrické nemocnice v Dobřanech MUDr. Vladislava Žižku. Tento krok považuji za nesprávný a nespravedlivý nejen jako lékař, ale i jako europoslanec a občan ČR.

Nepochybně – jako všichni – lidsky vnímám tragédii, kterou způsobil psychicky nemocný člověk v minulých dnech. Je velkým neštěstím, že šlo už o třetí podobný případ v tomto roce. A považuji za velkou chybu, že odpovědné orgány, zejména Ministerstvo zdravotnictví ČR, nevyvodily z předchozích dvou tragédií takové důsledky a nepřijaly takové kroky, které by i prostřednictvím změn legislativy pomohly systémově zabránit podobným případům. Jsem totiž přesvědčen, že nejde o špatnou práci ani pana ředitele a jeho podřízených v Dobřanech, ani na dalších lékařských pracovištích.

Tragická událost, která se stala v Horní Bříze, byla Vámi řešena neprodleně pouze administrativně. Při vší úctě se nemohu zbavit dojmu, že odvolání ředitele PN v Dobřanech MUDr. Vladislava Žižky, přestože šetření komise, ustavené Vámi jako ministrem zdravotnictví, nepotvrdilo zavinění nemocnice, bylo pouhým alibistickým krokem. Ředitel i personál nemocnice v Dobřanech jednali v souladu se zákonem, za což je MUDr. Žižka trestán. Osobně tak mám nepříjemný pocit, že jste jako ministr zachraňoval »svou hlavu« bez toho, abyste předložil reálné, relevantní návrhy, jak situaci v ČR v této oblasti zdravotní péče řešit. V resortu se delší dobu kupí problémy, které ale podobné populistické kroky, jako je odvolání ředitele, nevyřeší…

Nerozpakuji se proto vystoupit na podporu pana ředitele Žižky. Jak jsem se sám přesvědčil za třicet let společné činnosti v medicíně, jde o nejen vynikajícího lékaře, ale i manažera. O to více mě osobně překvapuje Váš unáhlený krok, nehodný postu ministra zdravotnictví. I nedávná historie totiž ukazuje, že špatná kádrová politika resortu může jen uškodit, což ve svém důsledku znamená i možné ohrožení pacientů a to nejen psychiatrických.