Krátké zastavení v Nebílovech

28.10.2012 000 2:27

V kostele sv. Jakuba v Prusinách u Nebílov na jižním Plzeňsku zaznělo v sobotu 27.10.2012 “Requiem” Michaela Haydna v rámci zádušní mše za hraběte Adama Jindřicha von Steinau.

Tato zajímavá postava, která ve svém životě působila jako maršál Republiky benátské či generál polní maršál saského krále Augusta II. Silného a podílela se i na vítězné bitvě nad Turky u Nových Zámků, byla zakladatelem zámku Nebílovy a fundátorem prusinského svatojakubského kostela. Také proto zádušní mši inicioval a uvedl právě kastelán zámku Nebílovy, Milan Fiala. Dcera hraběte von Steinau Marie Terezie, hraběnka z Wrtby byla velkou mecenáškou umění. Její vliv v plzeňském regionu lze vysledovat v souvislosti s vybudováním zámku a kostela v Žinkovech. Provdala se do významného rodu, jemuž patřilo např. středočeské Konopiště či některé pražské paláce či jedna z nejkrásnějších terasových zahrad ve střední Evropě, pražská Vrtbovská zahrada.

Během zádušní mše zaznělo v kostela sv. Jakuba na Prusinách Requiem – hudba od Michaela Haydna, Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo z r. 1771. Toto rekviem bylo původně určeno pro salzburského arcibiskupa Sigismunda Schrattenbacha. “Chtěli jsme vzdát hold někdejšímu nebílovskému pánovi a jeho potomkům, kteří se význačnou měrou zasloužili o rozkvět české krajiny, kterou obohatili o řadu výtečných architektonických a výtvarných děl,” vysvětlil v úvodu mše nebílovský kastelán Fiala. Tato hudba k zádušní mši v podání Kolegia pro duchovní hudbu a Orchestru Katedry hudební kultury Západočeské univerzity se spolu se službou faráře stala jedinečným zážitkem zasněžené soboty. Lze říci, že mše spolu s hudebním zážitkem přispěla k paletě podobných počinů, oživujících lokální kostelíky jižního Plzeňska i dalších oblastí Plzeňského regionu.

K zajímavostem patří i to, že Michael Haydn byl mladším bratrem významného hudebního skladatele Josepha Haydna. Joseph Haydn krátce působil i na jižním Plzeňsku ve službách hraběte Morzina na zámku v Dolní Lukavici, kde také složil svoji první symfonii, později nazvanou „Lukavická“.

Akci podpořil vedle plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu či Obce Nebílovy a Českého rozhlasu Plzeň také europoslanec MUDr. Jiří Maštálka. Ten se jako sponzor snaží v posledních letech přispívat zejména v oblasti jižního Plzeňska a rodného Klatovska na nejrůznější akce, které by jinak nemohly být uskutečněny nebo jen velmi problematicky. Jde o divadla či akce pro sluchově handicapované spoluobčany či oblíbené a hojně navštěvované oživené programy na dlouhodobě obnovovaném zámku Červené Poříčí. V případě prusinské zádušní mše Maštálka v regionu prvně podpořil akci prolínající regionální historický aspekt s prezentací klasické hudby v méně známé a jen příležitostně přístupné památce.