Která města uspějí?

3.8.2017 000 10:54

Členské státy EU měly možnost se do posledního červencového dne zúčastnit konkursu na získání sídla dvou unijních agentur: malého, ale prestižního Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské agentury pro léčiva (EMA). Obě agentury dosud sídlí ve Velké Británii, ale v důsledku tzv. brexitu odsud musí být staženy.

Obzvláštní zájem je o EBA: tato agentura, sledující vytvoření jednotného rámce pro regulaci celého bankovního sektoru EU a dohled nad ním, sice zaměstnává jen na 200 finančních expertů, sekretářek a lidí z technického personálu, ale důležitější je image. Nadto EBA pořádá každoročně četné konference s hosty z celého světa, což v jejím sídle pozitivně působí na urbánní ekonomiku. Jako nové sídlo EBA se tak nabízí Frankfurt nad Mohanem (kde však už je Evropská centrální banka a unijní agentura pro kontrolu pojišťovnictví), zájem má Lucembursko (nabízí prostory za nulové nájemné!), ale také Dublin, Brusel, Paříž, Vídeň, Varšava a – Praha.

Jakkoli má Evropská agentura pro léčiva (EMA), koordinující dozor národních států nad všemi léčivy pro lidi i zvířata, mnohem menší renomé (podle mne ale nezaslouženě), zájem o ni je rovněž značný. Své nabídky předložilo Evropské komisi devatenáct měst včetně například bývalého hlavního města Spolkové republiky Bonnu.

Podle sdělení Evropské komise budou nyní nabídky členských států »objektivně přezkoumány« podle kritérií, která schválila Evropská rada (summit) v červnu tohoto roku. Koncem září pak má Komise zveřejnit své vyhodnocení a v listopadu rozhodne Rada EU o nových sídlech obou agentur. Ty by v nich měly zahájit svou činnost od konce března 2019.

Můžeme doufat, že Praha bude jedním z nich?

Doufat ano…