LEVICE A VOLBY V BAVORSKU

16.9.2013 000 19:23

Reakce představitelů německé Levice (Die Linke) po nedělních volbách do Bavorského zemského sněmu, kdy Levice získala jen něco málo 2 procenta hlasů, je víceméně shodná: není to nic potěšujícího, ale taky žádná tragédie. A to i přes to, že v porovnání s výsledkem z roku 2008 si Levice pohoršila o padesát procent.

Volby v Bavorsku jsou ve srovnání s jinými spolkovými zeměmi vždy specifické, a to především kvůli dvěma momentům. Předně tady více než jinde hrají prvořadou roli „vnitrozemská“, tedy ryze bavorská témata, odrážející skutečnost, že jde o největší, nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější spolkovou zemi s vyhraněným bavorským patriotismem a silnou katolickou tradicí. Další specifikum spočívá v tom, že už téměř půl století vládne v této zemi téměř absolutně Křesťansko-sociální unie (CSU), která – ačkoliv se jedná o stranu regionální – je po stejně dlouhou dobu neochvějným koaličním partnerem celospolkové (s výjimkou právě Bavorska) Křesťansko-demokratické unie (CDU) a díky tomu mají bavorští konzervativci výrazný vliv na dění v celé SRN.

Volební prognózy už dlouho před volbami nedávaly Levici v Bavorsku šanci na překonání pětiprocentní hranice pro vstup do zemského sněmu. To byl jeden z důvodů, proč někteří její dosavadní voliči dali svůj hlas především SPD – s cílem „nepřijít o něj“ a snížit volební zisk CSU. Ačkoliv si SPD o dva procentní body přilepšila (celkem 20,6 %), posílila i CSU, a to ze 43,4 % z roku 2008 na 47,7 % (nutno však dodat, že před volbami v roce 2008 získala CSU 60,7 % hlasů!). Hlasy pro CSU byly hlavně na úkor celospolkové FDP: liberálové z bavorského zemského sněmu vypadli, což bude mít zřejmě vliv i na jejich celospolkovou pozici.

Zpátky však k Levici. Není pochyb o tom, že na jejím špatném výsledku se podílely i nedávné vnitrostranické spory, které byly v Bavorsku výrazné. Levice se v předvolební rétorice také více soustřeďovala na celospolkové problémy a témata, která „Bavoráci“ leckdy nepokládají pro svou zemi za prioritní. Dochází tak ke zvláštnímu jevu: volby do Spolkového sněmu se budou konat už 22. září a předvolební průzkumy ukazují, že pokud jde o tyto volby, Levice v Bavorsku oněch pět procent hlasů získá…

V každém případě Levice v Bavorsku se už teď začíná připravovat na volby komunální, které proběhnou v příštím roce. Také nedostatečné zakotvení v místech a regionech lze připsat dosavadním volebním neúspěchům, ačkoliv v řadě významných míst zástupci Levice už zasedají v městských radách (Mnichov, Norimberk, Hof…).

Skončil bych slovy, která pronesl po bavorských volbách Stefan Liebich, poslanec Spolkového sněmu za Levici: „Znovu vstát, otřepat se a dál bojovat!“