Levice získala nástroj pro obhajobu sociálních práv

21.1.2008 000 16:22

Evropská komise si ve strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 stanovila cíl: Snížit počet pracovních úrazů v EU o 25 procent. Vy jste ve svém vystoupení tento materiál hodně kritizoval. Proč?

Musím říci, že po předložení zmíněného materiálu jsem byl v mnoha směrech zklamán. Přestože cíl Komise snížit počet pracovních úrazů o čtvrtinu je poměrně ambiciózní, strategie obsahuje jen velmi málo konkrétních iniciativ a doporučení, jak tohoto cíle dosáhnout. Kritizoval jsem zejména opětovné zaměření dokumentu pouze na pracovní úrazy. Ty totiž tvoří jen část zdravotních problémů souvisejících s prací. Nemoci z povolání jsou opět jaksi stranou, což je podle mého názoru krok zpátky.Jste s tímto názorem v Evropském parlamentu osamocen, anebo se k vám přiklánějí i jiní poslanci?

Zcela jistě toto přesvědčení nesdílím pouze já. Svědčí o tom i zpráva ke strategii, kterou přednesla zpravodajka paní Willmott (PSE). Na rozdíl od dokumentu Komise, tato zpráva obsahovala mnoho konkrétních návrhů a doporučení, jak dosáhnout lepších výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Paní poslankyně zdůrazňovala i nutnost správně určit a vyčíslit rakovinu, jako nemoc z povolání, pro stanovení cílů k snížení výskytu tohoto onemocnění. Do této doby pouze pět procent případů onemocnění rakovinou, které bylo způsobeno výkonem pracovní činnosti, bylo označeno jako nemoc z povolání. Za důležité pro zlepšení situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokládám také důkladnou prevenci, pravidelné inspekce, výměnu osvědčených postupů a zvyšování účasti pracovníků. Tyto nástroje jsem navrhoval i jako zpravodaj ke zprávě o podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již v roce 2004.Do konečného dokumentu byl zahrnut i váš pozměňovací návrh, který jste předložil ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. O co v něm jde?

Především o zajištění nutnosti bezplatného přístupu k informacím, včetně technických norem, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ze zkušeností vím, že nedostatek takových informací je vážný problém, se kterým se zaměstnanci v mnoha členských zemích stále více potýkají. Cením si toho, že mne podpořilo i mnoho dalších poslanců napříč politickým spektrem.Předloženou zprávu poslanci nakonec schválili. Co to pro občany, nejen České republiky, ale i ostatních členských zemí EU znamená?

Přestože bylo přijato i několik pozměňovacích návrhů předložených poslanci za Evropskou lidovou stranu (EPP-ED), které do jisté míry snižují účinnost tohoto dokumentu, je i tak možné tuto zprávu považovat za důležitý posun pro zajišťování práv pracujících. Je to velmi dobrý příspěvek k obhajobě sociálních a pracovních práv zaměstnanců, který by byl velmi těžko dosažitelný v podmínkách pravicově orientované PS PČR. Nyní tyto závazky přicházejí pro ČR z tolik kritizované EU a je věcí České republiky, aby je naplňovala. Obhajoba sociálních práv pracujících tak má v tomto dokumentu účinný nástroj i pro českou levici.autor: Jana Dubničková zdroj: HaNo, 21. 1. 2008