Mandát k vyjednávání nové posílené dohody
ES – Ukrajina

4.9.2007 000 13:26

I já bych se chtěl připojit k poděkování zpravodaji za velký kus práce, který odvedl. V naší debatě zatím zaznívá shoda na tom, že chceme, aby Ukrajina jako jeden z našich sousedů byl stát stabilní, demokratický a rozvíjející se. Myslím si, že zpráva trošku zapomíná na minimálně tři body, které bych rád zdůraznil. Tím prvním bodem je, že bychom měli usilovat o to, aby se stabilizovala sociálně-ekonomická a zejména zdravotní situace na Ukrajině. Nevím, jestli jsme si dostatečně vědomi závažnosti toho faktu, že i díky slabé ekonomice dochází na Ukrajině k rozvoji velice nebezpečných zejména infekčních onemocnění, která jsou svým způsobem i hrozbou pro další země zejména země Evropské unie, a to díky silné migraci. Posilování naší pomoci Ukrajině ve zdravotní oblasti považuji za velmi důležité v dalším období.Druhá poznámka se týká sousedů Ukrajiny, jde o Moldovu a Bělorusko. Evropská unie věnovala velkou politickou práci, ale i finanční prostředky při pomoci řešení situace v Podněstří. Myslím, že bychom měli být více pozorní k tomu, jak jsou tyto prostředky a lidské zdroje z ukrajinské strany používány právě pro pozitivní řešení situace v Podněstří, zejména co se týká kontroly nelegálního obchodu a dalších negativních věcí, které se na této hranici dějí a kde Ukrajina může výrazným způsobem pozitivně zasáhnout.Co se týká Běloruska, mám na mysli zejména to, abychom akcentovali, aby Ukrajina více spolupracovala co se týká řešení dopadů černobylské havárie, ale aby také s Běloruskem spolupracovala, více při řešení migračních otázek, protože se ukazuje, že právě přes Ukrajinu směřují hlavní proudy nelegální migrace směrem do Evropské unie. Myslím, že naším společným přáním je, aby nastupující volby na Ukrajině byly bez negativních vnějších vměšování, aby byly opravdu demokratické a ukázaly Ukrajinu jako stabilního, dobrého partnera pro Evropskou unii.