Martin Schulz kráčí Německem

2.3.2017 000 18:01

Bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vstoupil na německou politickou scénu razantně tak, jak je po léta zvyklý jednat. Pokud by někdo chtěl bilancovat jeho roky v čele EP, nebylo by to hodnocení ani černé ani bílé, i když z pohledu zleva od sociální demokracie by bylo politicky v hlavních rysech spíše negativní. Nepochybně silná osobnost usilující o posílení pozice EP při jednání s dalšími unijními orgány; na straně druhé zastánce »čirého« neoliberalismu a opěrný sloup velké koalice (tedy sociálních demokratů a konzervativců) v EP. »Neznám žádnou jeho iniciativu k prosazení sociální spravedlnosti, která by od Schulze jako předsedy Evropského parlamentu vzešla nebo kterou by demonstrativně podpořil,« konstatovala předsedkyně naší frakce GUE/NGL Gabi Zimmerová.

Pokud jde o problém oné neoficiální velké koalice v EP, Schulz důsledně vyžadoval od »své« sociálnědemokratické frakce disciplínu, staraje se kontinuálně o to, aby sociální demokraté drželi stanovenou linii s křesťanskými demokraty, s částí liberálů a s předsedou Komise Junckerem. Byl to ostatně právě Martin Schulz, kdo držel nad aférami poznamenaným Junckerem ochrannou ruku, a není asi náhodné, že po Schulzově odchodu z EP mluví Juncker o své rezignaci. Záhy po Schulzově odchodu se také ukazuje, že při své snaze prosazovat sociální postoje v  EP bude moci levicová frakce GUE/NGL uzavírat nová spojenectví, jež dříve byla vyloučena. Zájem o věcnou spolupráci s GUE/NGL už projevují nejen Portugalci, Španělé, Italové a Francouzi ze sociálnědemokratické frakce, ale také někteří Schulzovi spolustraníci, tedy členové německé SPD.

Martin Schulz má být v letošních podzimních volbách pro SPD záchranou; chystá se na to, že o post německého kancléře se úspěšně utká s Angelou Merkelovou. Před pár dny Schulz podnikl okružní »spanilou jízdu« východoněmeckými zeměmi, zejména těmi, kde podpora SPD prudce klesla (Sasko, Duryňsko, Sasko-Anhaltsko). Sliboval podporu v sociální oblasti, hřímal proti Alternativě pro Německo (AfD), kterou označil za »hanbu pro Spolkovou republiku«. SPD se prý bude pod Schulzovým vedením orientovat na »lidi, kteří tvrdě pracují a/nebo se společensky angažují«, čímž jsou míněni zejména aktivní odboráři.

Ovšem jak daleko chce Schulz jít se svým slibem »sociální spravedlnosti«, není jasné. Není divu, když takto hovoří politik, který byl ještě před pár týdny garantem antisociálních postojů v Evropském parlamentu…