Nadace Rosy Luxemburgové v Praze

31.5.2018 000 18:57

V pondělí 4. června tohoto roku bude v Praze na Vinohradech otevřena česká pobočka Nadace Rosy Luxemburgové (Rosa-LuxemburgStiftung), a to za účasti předsedy Strany evropské levice Gregora Gysiho, který přednese hlavní projev. Pokládám přenesení činnosti této nadace do České republiky za velkou příležitost pro podporu politického vzdělávání, vědy a kultury v levicových intencích, a proto chci čtenáře stručně seznámit s tím, o jakou nadaci se v tomto případě vůbec jedná.

Nadace Rosy Luxemburgové (NRL) je jednou z šesti německých nadací, »blízkých politické straně«; v jejím případě je to strana Levice (Die Linke). Tyto nadace musí vyhovovat zákonným podmínkám, tedy hlavně přispívat k »politické vzdělávací činnosti« v Německu a na tomto základě jsou finančně podporovány ze strany spolkové vlády. NRL existuje od roku 1990, své stávající jméno nese od roku 1992. Oficiálně se pokládá za »náležící do názorového proudu demokratického socialismu« a spolupracuje (ve Spolkové republice i v zahraničí) s organizacemi, spolky a nadacemi podobného směru. V rámci svých aktivit realizuje vzdělávací projekty, pořádá konference, přednášky, výstavy, vydává publikace (například od roku 1990 díla K. Marxe a B. Engelse v berlínském nakladatelství Karl Dietz), od roku 2009 má svůj vlastní politický časopis Luxemburg. NRL musí ze zákona plnit »společensky prospěšné cíle« a přispívat k mezinárodnímu porozumění.

Díky finanční podpoře, a to nejen ze strany spolkové vlády (i když tato podpora je nejvýraznější), může NRL vyvíjet pozoruhodnou činnost v zahraničí. Má regionální pobočky například v USA, Brazílii, Mexiku, Izraeli, Jihoafrické republice, Číně, Srbsku a nyní tedy přibude i pobočka česká. Domnívám se, že pro českou levici by mohla být spolupráce s NRL přínosná a cenná.