Nebezpečí integrace evropské krajní pravice

2.12.2009 000 18:03

Krajně pravicové strany v Evropě usilují o sjednocení, a to v podobě nadnárodní evropské politické strany , jejíž činnost by byla financována z prostředků Evropské unie.

V souvislosti se značným nárůstem pravicového extremismu v řadě členských států EU jde o jev nikoli udivující, nicméně vyvolávající značné znepokojení.

Jak už svého času informovala některé média, dne 25. října letošního roku byl v Budapešti prezentován krajně pravicový integrační projekt nesoucí název Svaz evropských nacionálních hnutí , na jehož vzniku se podílely strany z pěti evropských zemí. Z Maďarska to byl extremistický Jobbik (jenž má své zástupce v Evropském parlamentu, neboť při posledních volbách získal téměř 15 procent hlasů!), který dnes platí za jednu z nejdynamičtějších krajně pravicových stran v Evropě a jeho úloha při podněcování maďarského nacionalismu na Slovensku, v Srbsku, Rumunsku a jinde, je nepřehlédnutelná. Lze také konstatovat, že Jobbik, jehož nacionalistickou politiku orientovanou na maďarské menšiny v okolních zemích je výrazně podporována Sudetoněmeckým landsmanšaftem, je nosnou silou nového nadnárodního seskupení.Jeho další členové se rekrutují (zatím) z Francie (Národní fronta), Itálie (strana Fiamma trikolore), Švédska (Nacionální demokraté) a Belgie (rovněž Národní fronta, jež je spíše vallonským dítětem francouzské Národní fronty). Zakladatelé hnutí prý vedou jednání s cílem získat další politické strany. Zájem mají především o Britskou národní stranu, rakouskou Stranu svobodných (FPÖ) a také o krajně pravicové strany ze Španělska a Portugalska.

Místopředseda strany Jobbik a poslanec EP Zoltán Balczó nedávno prohlásil, že nové krajně pravicové a výrazně nacionalistické hnutí bude směřovat k tomu, aby bylo co nejdříve registrováno jako tzv. evropská politická strana. Její program je – kromě vyhraněného nacionalismu – nesen především populismem: hnutí resp. do budoucna strana chce prý chránit Evropu před náboženským, politickým, hospodářským a finančním imperialismem (!), odmítá supranacionální struktury EU , jakož i globalizaci.

Domnívám se, že v prvé řadě ti poslanci, které má v Evropském parlamentu Jobbik (Zoltán Balczó, Kristina Morvaiová a Czanád Szegedi), budou hrát také výraznou úlohu v pokusech o založení krajně pravicové frakce v EP. Tato frakce, jakkoli už krátce existovala v minulém volebním období, dosud nevznikla, a to z různých důvodů. Pokud by se podařilo ji vytvořit, znamenalo by to další, a to výrazné posílení možností krajní pravice na unijní úrovni.