Německá Levice zkouší »nový průlom«

22.6.2012 000 0:47

Dejte nám 120 dní, požádali noví spolupředsedové německé strany Levice (Die Linke) členskou základnu. Katja Kippingová a Bernd Riexinger se chtějí po nedávném »kádrovém« sjezdu v Göttingenu, na kterém se v ostrých konturách projevily závažné vnitrostranické problémy, pokusit o »nový průlom«.

Jeho součástí má být změna mediálního obrazu strany, zastavení úbytku členů, vypracování programu pro volby do Spolkového sněmu, konané v příštím roce, a v této souvislosti »politické a organizační nastavení výhybek pro volební rok 2013«.

Tandem Kippingová – Riexinger vyzval členskou základnu k široké diskusi o dalším směřování Levice. Také to by měl být prostředek k postupnému odstraňování problémů, které ohrožovaly samotnou existenci jednotné strany, zejména pak rozdílů a rozporů mezi »východními« a »západními« organizacemi, a mnohdy velmi ostrého boje názorových platforem a frakcí uvnitř Levice.»Naše rozdíly nás činí silnými tehdy, pokud se od sebe navzájem učíme,« to je jedna z tezí nového vedení. Na podporu vnitrostranické diskuse založila Levice »ad hoc« diskusní internetový blog.

* * *

Po sjezdu v Göttingenu, který proběhl na začátku června, došlo zejména s následujícím dvěma událostem. Bernd Riexinger se 9. června zúčastnil zemského sjezdu Levice v Berlíně, kde ocenil, že východoněmecké zemské organizace přislíbily novému vedení podporu především v zájmu zachování jednoty strany.

Dne 14. června se zúčastnili společného diskusního večera v Berlíně Oskar Lafontaine a Gregor Gysi, dvě nejvýraznější osobnosti Levice.

Jakkoli byl diskusní večer věnován především názorům obou politiků na způsoby řešení ekonomické krize v Evropě, jejich společné a zcela nekonfliktní vystoupení bylo médii hodnoceno jako jednoznačný signál podpory záměrů nového vedení strany.

* * *

A ještě jednou Berlín: před pěti lety, 16. června 2007, zde strana Levice vznikla, a to spojením bývalé Strany demokratického socialismu (PDS) a západoněmecké Volební alternativy práce a sociální spravedlnost (WASG).

Při příležitosti tohoto výročí vydalo vedení Levice prohlášení, ve kterém mimo jiné stojí: »Pět let po svém založení stojíme před společným velkým úkolem, organizovat nový průlom Levice. Dlužíme jej všem, kteří nám doposud dali důvěru ve volbách, kteří doufají v naši odolnost a jsou připraveni vystupovat za politická, sociální a kulturní práva.

Slavíme své výročí v době, kdy musíme splnit slib, který jsme před pěti lety dali. Změnili jsme politiku v Německu. Zůstaneme při sobě, protože chceme učinit svoji zemi více sociální, spravedlivou a mírovou.«