Neprotestujte, my vás přece přesvědčíme

2.3.2016 000 20:24

Když docházejí argumenty a občan stále není přesvědčen vrchností, že ta nesleduje nic jiného než jeho blaho a dobro, musí nastoupit propaganda a takzvaná mediální masáž. Ta je teď připravována také proto, aby stále většímu počtu skeptických, ale hlavně kritických občanů EU vysvětlila, že chystaná dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), jež by měla být uzavřena mezi EU a USA, je právě ono blaho a dobro. Aby se nebouřili (hlavně zlotřilí odboráři) a neprotestovali. Tedy že TTIP je právě ono dobro a blaho, které je třeba prosazovat a zároveň vyvracet scestný prý názor, že TTIP má sloužit v první řadě a především nadnárodním koncernům.

V nedávných dnech unikl na veřejnost tajný dokument z jednání pracovní skupiny »transatlantické vztahy« Rady EU, konaného počátkem února v Bruselu za účasti zástupců Komise a členských států EU. Přítomným se dostalo informace o 12. kole vyjednávání o dohodě TTIP; prý bylo úspěšné, pokud jde o plán uzavřít tuto dohodu ještě v roce. Jenže: je známo, že značné množství občanů EU s dohodou TTIP nesouhlasí z obav o pracovní místa, snížení standardů pracovněprávní ochrany, standardů ekologických či z důvodu snížení ochrany spotřebitelů (v Německu, Švédsku, Rakousku i jiných zemích je to dokonce většina občanů). Proto je prý nutné tyto skeptiky přesvědčit, ovlivnit žádoucím směrem, soudí Evropská komise.

Navíc jsou podle ní debaty o TTIP »příliš hlasité«! A tak v resortu komisařky pro obchod Cecilie Malmströmové vznikl, za pomoci externích odborníků, plán »komunikační strategie«. Ta má být šitá na míru každému členskému státu, jejichž vlády mají pečovat o to, aby až do konce vyjednávání »nebyly reprodukovány materiály kritiků TTIP«. Strategický plán rovněž požaduje, aby se přední vládní politikové zapojili do diskusí s občany a v požadovaném směru prezentovali a hájili TTIP v médiích.

Dění kolem TTIP už poměrně dlouho názorně ukazuje, jak se tzv. evropské elity vyrovnávají s odporem občanů proti jejich plánům, neseným na vlně neoliberalismu, jenž je jim vlastní, ovšem zároveň (a neoddělitelně) je pro ně potenciální hrozbou. Tvoří totiž podstatu současné podoby EU a základní příčinu jejích hlubokých problémů, které ji bohužel úspěšně rozkládají. A TTIP do takové podstaty vlastně patří. Proto i Komisí vyhlášená komunikační strategie v konečném důsledku jen posiluje rozkladné tendence, kterým EU hledí vstříc strnule a bez účinného odporu. Bez strategie.