Nezaměstnanost – slovo, které skloňuje snad nejvíc lidí v republice

12.4.2014 000 22:27

Nezaměstnanost v České republice je stále neřešený problém i přes pozitivní výkyv, který je ale spíše způsoben nárůstem sezonních prací, nikoliv reálnou změnou neutěšeného stavu, který postihuje mnoho našich občanů, zvláště v hospodářsky slabších a sociálně neutěšených regionech. Popsat důležité příčiny současného stavu je vlastně jednoduché. Likvidace práce úřadů práce exministrem Drábkem je jedna z hlavních příčin. V minulém volebním období byla fakticky zlikvidována aktivní politika zaměstnanosti. Převedení výplat sociálních dávek na úřady práce, které se do té doby touto agendou nezabývaly, znamenalo pouze neschopnost (možná cílenou) a paralyzaci normální náplně práce těchto úřadů, které se mají věnovat. V souvislosti se zrušením povinnosti oznamovat volná pracovní místa se staly úřady práce značně ochromené v pomoci aktivně hledat práci a rekvalifikaci pro nezaměstnané.

Dalším problémem je, že čerpání peněz z evropských fondů, které jsou primárně zaměřeny právě na regiony v České republice, kde je dlouhodobě neudržitelná sociální situace s absencí práce, kde roste logicky i kriminalita, se stalo prostředkem pro různé nezákonné aktivity místních polomafií místo toho, aby znamenalo přínos pro region a místní zaměstnanost. Systém čerpání fondů, který v jiných evropských státech funguje, nebyli schopni čeští politici vládnoucí této zemi zjednodušit a zpřístupnit pro prospěšné projekty. Je možné i konstatovat, že mnohdy nechtěli a starali se o svůj vlastní prospěch. Obojí zmíněné není složité změnit a je opravdu pět minut po dvanácté. Samozřejmě s sebou nezaměstnanost v chudších regionech přináší automaticky další spojené negativní vlivy, jako je lichva či zneužívání sociálních dávek.

Současný stav umožňuje využívat státní příspěvky na bydlení pro různé vykuky, kteří skupují extrémně levné nevyužitelné nemovitosti v těchto regionech a do svých kapes čerpají peníze přes předražené ubytovny a sociálně slabé, kteří na jejich systém jednoduše přistoupí, neboť jim nic jiného nezbývá. Řešení spočívá ve stanovení maximálních odpovídajících nájmů v těchto zařízeních a ví se to již dlouho. Stejně tak přemrštěné půjčky a lichvu jsme již mohli vyřešit přijetím zákona o stanovení maximální možné úrokové sazby či výdělku z půjčky. Smutné však je, že i přes jasnou cestu řešit podobné problémy hledá KSČM těžko politické partnery, kteří by se na tyto jednoduché a prospěšné změny zaměřili. Přes rozdíl politického myšlení by totiž měli mít všichni na zřeteli především ty, kteří se vlastní vinou do této situace nedostali.