Nová pravidla pro udělování víz

2.6.2010 000 23:26

V souvislosti s Schengenským informačním systémem, k jehož problémům – ve vztahu k České republice – jsem se v poslední době opakovaně vyjadřoval, chci upozornit na některé změny, jež se obecně tohoto systému týkají.

Od 5. dubna 2010 totiž platí nová pravidla pro udělování vstupních víz do Schengenského systému; soubor těchto pravidel přijaly Rada Evropské unie a Evropský parlament, který tak učinil ještě v závěru svého minulého funkčního období. Cílem těchto pravidel je zjednodušení vstupu do tzv. schengenského prostoru pro »bezúhonné a spolehlivé osoby«, které do Evropské unie cestují častěji, zejména pracovně. Pravidla se týkají občanů třetích zemí (tedy zemí mimo Schengenský systém), kteří žádají o vydání krátkodobých víz, tj. do 90 dnů pobytu v rámci »systému«. Udělování víz na dobu delší zůstává v jurisdikci jednotlivých států – členů Schengenského informačního systému.

Nová pravidla mimo jiné znamenají, že veškerá úprava schengenských víz je sjednocena do jednoho dokumentu a platí jednotný formulář žádosti o udělení krátkodobého víza. Nová pravidla také znamenají finanční úlevy pro žadatele. Pokud jde o postup při udělování krátkodobých víz (jichž nejvíc vydává Německo, Francie a Itálie; Česká republika je zhruba na sedmém místě): po podání příslušné žádosti mají úřady dva týdny na pohovor se žadatelem. Poté běží patnáctidenní lhůta, ve které je třeba rozhodnout, zda žádost bude zamítnuta či nikoli. Od dubna příštího roku budou muset úřady zdůvodňovat, proč danou žádost o udělení víza zamítly, přičemž žadatel se bude moci proti tomuto rozhodnutí odvolat.