Odešel Kurt Pätzold

1.9.2016 000 22:34

Evropská levicová intelektuální elita utrpěla vážnou ztrátu. Ve věku 86 let skonal v Berlíně německý marxistický historik prof. Kurt Pätzold. Vědec, který se zabýval v prvé řadě historií nacismu a získal velké uznání v kruzích nejen německých antifašistů. Kurt Pätzold byl nejen erudovaným historikem, ale také angažovaným diskutérem a publicistou, který doslova do posledních chvil svého života vehementně bojoval proti historickému revizionismu týkajícího se druhé světové války, holocaustu, významu Sovětského svazu při porážce nacistického Německa či podstaty třetí říše a její NSDAP.

Kurt Pätzold se narodil 3. května 1930 ve Vratislavi. V roce 1945 se jeho rodina usadila v Duryňsku; Kurt Pätzold pak studoval na univerzitě v Jeně dějiny, filosofii a politickou ekonomii. V roce 1973 se habilitoval na Humboldtově univerzitě v Berlíně prací o antisemitismu a pronásledování Židů a poté zde působil jako vedoucí katedry německé historie. Koncem roku 1990 byl z politických důvodů zbaven funkce a dva roky nato musel z univerzity odejít.

Jsem nesmírně rád tomu, že když nakladatelství Futura se v loňském roce vydalo překlad Pätzoldovy práce Stručné dějiny druhé světové války, mohl jsem tomu být nápomocen. Jednalo se o první knihu tohoto vědce vydanou v češtině. O knihu, jejíž obsah je pro dnešek mimořádně aktuální – právě proto, že se staví proti účelovým a doslova reakčním překrucováním historie.