Odstranění poslední překážky bránící dohodě s Kubou

29.9.2016 000 9:49

Evropská komise odstranila poslední překážky bránící dosud uzavření rámcové dohody s Kubánskou republikou; dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou by měla být podepsána v několika měsících. Zároveň došlo ke zrušení ostudného a diskriminačního tzv. společného stanoviska EU vůči Kubě z roku 1996, jež bylo přijato na nátlak tehdejšího pravicového španělského premiéra José Aznara a svým požadavkem systémové změny na ostrově socialismu, jako podmínky pro normalizaci vztahů mezi EU a Kubou, po dvacet let tyto vztahy blokovalo. Nutno však dodat, že řada členských států EU – bez ohledu na tzv. společné stanovisko – s Kubou spolupracovala v rámci bilaterálních dohod.

V novém dokumentu se o systémové změně už nemluví, ale zdá se, že EU se svého kvazikoloniálního přístupu ke Kubě nechce docela vzdát. V tiskovém prohlášení Komise totiž stojí, že připravovaná dohoda nabízí »rámec pro podporu procesu změny na Kubě«, a na jiném místě se objevuje požadavek »demokracie a lidských práv«, přičemž lze předpokládat, že Komise nemá na mysli Evropu… Nicméně v Havaně je rámcová dohoda s EU pokládána za úspěch. Náměstek kubánského ministra zahraničí Abelardo Fernández poukázal po zatím posledních rozhovorech v březnu tohoto roku v Havaně na to, že preambule dohody bude výslovně obsahovat »právo národů na svobodné rozhodování o svém politickém, hospodářském a sociálním systému«. Uvedl rovněž, že EU a Kuba se zavázaly vzájemně respektovat své rozdílné systémy, nevměšovat se do vnitřních záležitostí druhé strany a vyvarovat se jakýchkoli aktivit, které by směřovaly proti ústavě smluvního partnera.

Pokud jde o problematiku lidských práv, EU a Kuba se dohodly na tom, že tato práva musí být respektována a hájena ve svém celku. Ten ale zahrnuje nejen práva občanská a politická, ale také Kubou preferovaná sociální lidská práva, jako jsou pracovní podmínky, sociální spravedlnost, rovnoprávnost, ochrana spotřebitelů či právo na vzdělání, zdravotní péči a účast na kulturním životě. A právě v této oblasti EU jaksi nemá příliš zameteno před svým prahem…