Okresní konference navrhly sedm kandidátů na předsedu ÚV KSČM

25.3.2004 000 22:01

PRAHA – Do minulého víkendu proběhly všechny okresní konference KSČM, které začaly v polovině prosince 2003. Zhodnotily činnost okresních organizací i celé strany po V. sjezdu.

Z informací, které se analyzují, vyplývá, že velká část diskuse byla věnována rozboru současného stavu ve společnosti s důrazem na problémy v sociálně ekonomické a politické oblasti, a jejich možnému prohloubení v souvislosti se vstupem do EU. Z pohledu budoucnosti byl středem pozornosti programový dokument Naděje pro Českou republiku. Neméně důležitou součástí byly i kádrové otázky. Okresní konference potvrdily 76 předsedů OV KSČM, zvolily 10 nových a navrhly osobnosti do vedení KSČM. Z okresních konferencí vzešly návrhy na 28 osobností do nejvyšších funkcí. Jde o současné vedoucí funkcionáře ÚV, poslance, funkcionáře a zastupitele z regionů, osobnosti, které se osvědčily a prokázaly své kvality v zastupitelské a politické činnosti a získaly důvěru členů KSČM. Z celkového počtu 86 konferencí šest nevyužilo možnost předložit sjezdu své návrhy do vedení strany. Na funkci místopředsedů ÚV KSČM okresní konference předložily 28 návrhů . Nejvíce nominací získal Václav Exner (34), Vojtěch Filip (29), Vlastimil Balín (28), Karel Klimša (28), Miloslav Ransdorf (24), Jiří Dolejš (21), Marta Semelová (17), Miroslav Grebeníček (14), Stanislav Grospič (11). Dále se v návrzích objevila tato jména: Jana Bystřická (6), Pavel Kováčik (5), Jiří Maštálka (4), Zuzka Rujbrová (4), Jiřina Fialová (3), Václav Snopek (3), Václav Věrtelář (3), Petr Braný (2), František Hoffman (2).

Dále pak Alexander Černý, Václav Černý, Věra Flasarová, Jiří Horák, Václav Jumr, Zdeněk Maršíček, Ladislav Mrázek, Milan Špás, Ludmila Štaudnerová, František Toman obdrželi po jedné nominaci. Na předsedu Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy bylo navrženo sedm kandidátů . Jsou to: místopředseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Václav Exner (12 nominací), první místopředseda ÚV KSČM Vlastimil Balín (2), místopředseda a poslanec PS PČR Miloslav Ransdorf (2), místopředseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Jiří Dolejš (1) a předsedkyně Pražské rady KSČM a členka ÚV KSČM Marta Semelová (1). Výraznější podporu získali místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Vojtěch Filip (35 nominací, z toho 5 nominací jako jediný navrhovaný kandidát) a nynější předseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Miroslav Grebeníček (61 nominací, z toho 32 nominací jako jediný navrhovaný kandidát). Uvedený počet a nesporné kvality navrhovaných osobností jsou zárukou, že delegáti VI. sjezdu KSČM budou mít možnost racionálního a odpovědného výběru.

Haló noviny, rubrika: Titulní strana, strana: 1, autor: (za)