Opatření k léčbě kardio-vaskulárních onemocnění

9.7.2007 000 15:04

I já chci poblahopřát a poděkovat kolegovi Trakatellisovi za jeho zprávu a za jeho návrhy. Dovolte mi několik poznámek. Nechci se zabývat finančními podrobnostmi, protože už to tady bylo uděláno, pouze bych chtěl jako lékař konstatovat, že snížením finančních prostředků zřejmě dosáhneme toho, že společný program, který projednáváme, bude mít prostě nižší účinnost. Moje hluboké přesvědčení je, že podpora zdraví nemůže být rozpočtově zbytkovým sektorem.Rád bych podpořil pozměňovací návrh číslo 1 směrem k Radě, ve kterém se zmiňujeme o realizačních nástrojích, které bychom měli mít. Myslím si, že je to věc velice potřebná, protože jsme zde mnohokrát projednávali dokumenty, které se týkaly ochrany zdraví nebo boje s civilizačními chorobami, ovšem chyběly nám k tomu účinné nástroje. Druhý pozměňovací návrh, který bych rád zmínil a podpořil, se týká informovanosti pacientů. Ano, potřebujeme informovaného pacienta, ale nejde jen o lepší přístup k informacím, ale soudím, že jde i o přístup k lepším a kvalitním informacím. Takové informace mohou pomoct našim občanům nejen ke zvýšení zájmu o vlastní zdraví, o péči o své zdraví, ale také mohou pomoct našim občanům odolávat reklamě. Když už jsem u reklamy, myslím, že budeme mít jedinečnou příležitost ukázat jak poctivě a upřímně to myslíme ohledně boje s takovými věcmi, jako je alkoholismus, když budeme projednávat návrhy opatření, tedy zprávu našeho kolegy Foglietty, která se týká boje s alkoholismem. I zde budeme mít zcela jistě pozměňovací návrhy, které se týkají reklamy na alkoholické výrobky.Dovolte mi, abych také podpořil a přivítal iniciativu kolegy Ouzkého, která se týká jeho otázek ohledně kardiovaskulárních chorob. Soudím, že jako dosud aktivní lékař kardiolog o této problematice vím poměrně hodně. Chtěl bych říci, že dnes kardiologie ví mnoho o příčinách a je připravená pacientům velice účinně pomoci a vrátit je do normálního, tedy i pracovního života. Problém je, jaká je ochota investovat do těchto programů, zejména do prevence. Zatím narážíme na nepochopení, že tyto prostředky jsou velice dobře návratné. Česká republika je v tomto ohledu myslím velice dobrým příkladem. Soudím, že nelze vyžadovat jen srovnatelné podmínky pro ekonomický sektor, ale že máme jako poslanci i povinnost požadovat i srovnatelnost ve zdravotnickém sektoru, a to se týká i určité finanční solidarity mezi členskými státy Evropské unie.