Opona padla, ať žije opona

19.5.2011 000 18:13

Návrh České republiky, aby byly ze Schengenu vyloučeny dočasně země, které budou nedostatečně hájit vnější hranice EU, se nám jeví přinejmenším jako zvláštní.

Znamená to, že vůči zemím »na okraji« EU by byla uplatňována jiná pravidla než vůči státům, které mají to štěstí, že hraničí pouze se státy EU. To by dělilo země EU na státy různých kategorií podle jejich geografického umístění. A i když nelze říci, že by dnes byla v rámci EU zajištěna skutečná rovnost podmínek, například mezi původními zakladatelskými státy a nově přistoupivšími, tento návrh by zaváděl další přehrady. Nebo snad chce Ministerstvo zahraničních věcí ČR tvrdit, že by pak mohlo být podobné uzavření hranic uplatňováno například vůči Rakousku?Je sice pravdou, že například Itálie a Francie, do nichž nejvíce směřuje prvotní exodus lidí prchajících ze zemí severní Afriky, zejména z Libye, se o něj samy svým angažmá při útoku na Libyi zasloužily. Ovšem mnoha dalších států EU už se to v takové míře netýká. A navíc, EU by tím vlastně dala pokyn svým »okrajovým« zemím, aby příště nechaly uprchlíky bez pomoci zahynout, jinak by byli jejich občané sankcionováni omezením volného pohybu po zemích EU. K jednomu takovému případu, kdy se podle informací z médií neposkytnutím pomoci běžencům provinila nejen francouzská letadlová loď, ale také italské úřady, už ostatně došlo a v důsledku toho zahynuly i ženy a děti. Předložený návrh k takovému jednání de facto navádí, bez ohledu na mezinárodní právo. KSČM proto tento návrh považuje za nepřijatelný.