Opustí Rusko Radu Evropy?

9.12.2017 000 17:04

Rada Evropy, založená v roce 1949, je mezinárodní organizace nezávislá na Evropské unii a fungující na principu diskuse a hledání společných řešení v ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých, právních a administrativních otázkách a v udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod v Evropě. Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva. V současnosti má Rada 47 členů – evropských států. Přistoupení Ruské federace do Rady Evropy v roce 1996 bylo považováno za klíčový úspěch po skončení studené války.

V roce 2014 bylo Rusku odňato hlasovací právo poté, co na Krymu proběhlo referendum o opětovném připojení k Ruské federaci. Od té doby se ruská delegace neúčastní zasedání Rady Evropy a za této situace Rusko zvažuje své setrvání v Radě. Její generální tajemník Thorbjorn Jagland prohlásil, že vystoupení Ruska z Rady Evropy by mělo negativní důsledky pro celou Evropu a stalo by se krokem zpátky. Evropa totiž zjišťuje nesmyslnost a neperspektivnost politiky protiruských sankcí. Růst chápání bezalternativnosti dialogu s Ruskem v Evropě potvrdily i výsledky konzultací zástupců Evropského parlamentu s delegací poslanců ruské Dumy, které teď proběhly v Bělehradě. Antiruský sankční režim totiž velmi citelně ovlivňuje ekonomiky vyspělých evropských zemí a vyvolává velkou nespokojenost u jejich občanů.