Oslava 1. máje v Plzni “U Branky”

2.5.2014 000 1:04

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi!Dovolte, abych i já vás pozdravil u příležitosti Svátku práce. Den, kdy vzdáváme hold lidské schopnosti přetvářet přírodu i sebe. Hold lidské dělnosti, která je dnes tak málo ceněná. Hold poctivosti, soudržnosti, ale i odvaze vzepřít se nedůstojnému životu, lži a nespravedlnosti.

Vážení přátelé,První máj je též příležitostí bilancovat a říci si, co nás v nejbližších měsících čeká. Myslím, že se všichni na tomto shromáždění shodneme, že uplynulý rok nevnesl do našeho života žádné nové významné jistoty. Ba naopak. Po volbách máme novou pravostředovou vládu, od níž můžeme očekávat cokoliv. Jediná jistota, kterou s ní dnes spojuje, je neurčitost jejího programu i její stability. Vidíme nástup oligarchů do státnických funkcí, jejich stále výraznější ovládání sdělovacích prostředků, a zatím nevíme, zda se tento útok na demokracii podaří zbrzdit.Spolu s ukrajinským lidem prožívám další ze seriálů hlubokých krizí, přičemž ta nejnovější se nás dotkne bezprostředně. Nejen tím, že se budeme spolupodílet na financování vytunelované ukrajinské ekonomiky. Hrubé chyby úředníků a komisařů Evropské unie, ale i zjevná zlovůle některých západoevropských a washingtonských politiků, zavedly tuto zemi na pokraj občanské a možná i širší války. Svržení zvoleného prezidenta a vlády schválené podle platných zákonů je nejen tolerováno, ale bylo i podporováno tak zvanými demokraty. Neúcta k právům etnických menšin, nástup extremistické pravice do státních orgánů jsou zamlčovány a snad i vítány jako vhodný nástroj v boji, v němž jako by bylo povoleno vše – v boji proti Rusku. Musíme víc než doufat, že se podaří přivézt svářící se strany na Ukrajině k jednacímu stolu, nalézt kompromis a změnit ústavu tak, aby se zatavilo prohlubování chaosu v Evropě. Musíme udělat vše, abychom čelili manipulaci veřejného mínění, která by mohla zatáhnout i naší zemi do další války. Musíme objasňovat lidem, že současná krize na Ukrajině byla vyvolána uměle, že její řešení je v kooperaci jak domácích, tak i mezinárodních hráčů, ne ve vítězství na úkor lidu Ukrajiny.Svátek práce je i svátkem solidarity. Je příležitostí připomenout si, že podle FAO, Organizace pro zemědělství a výživu, 842 milionů lidístrádá chronickou podvýživou. Hlad ročně ve světě zabije více lidí, než malárie, tuberkulóza a AIDS dohromady. Poslední zpráva UNICEF, Dětského fondu OSN, uvádí, že 45 % úmrtí dětí mladších pěti let je zaviněno podvýživou. Podle této zprávy v roce 2012 zemřelo 6,6 milionů dětí převážně na chodby, kterým bylo možné předejít prevencí. Hrůzné na této statistice je, že produkce potravin i výroba léků na zmíněné vraždící choroby je dostačená. Onu smrt a hlad má na svědomí povaha globálního kapitalistického trhu, který je řízen bezohlednou honbou za ziskem.

Vážení přátelé,za několik týdnů proběhnou volby do Evropského parlamentu. Už samotná kampaň je příležitostí k objasňování situace a našich postojů k dění jak doma, tak i ve světě. Je zřejmé, že zmíněné volby proběhnou na vlně popularity nečitelného uskupení ANO. Voliči ještě nebudou mít možnost vyhodnotit skutečné výsledky jeho činnosti. Je však nutné už dnes čelit lacinému populismu hnutí ANO, který parazituje na oprávněném znechucení lidí z korupce, z pokrytectví již téměř čtvrt století u nás vládnoucích tak zvaných demokratických stran a ze stagnace ekonomiky. Je to i vhodná příležitost připomenout lidem, jak nebezpečné je vysílat do unijních institucí lidi ze stran a hnutí, jejichž představitelé mění ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany na ministerstva propagandy.Naším úkolem je vzepřít se lacinému euroskepticismu a naivnímu eurooptimismu. Bez ohledu na obrovské nedostatky Evropské unie je tato organizace nesmírně důležitým bojištěm, kde je třeba obhajovat české národní zájmy, programy sociálního státu a mír. Je nutné si připomínat, že největší vadou Evropského parlamentu je malé zastoupení skutečně levicových stran. I když Unie zdaleka nenaplňuje naše ideály socialistické Evropy, zůstává její parlament místem, kde musíme zkusit například prosadit,• aby nadnárodní monopoly neúčtovaly v naší zemi vyšší ceny, než ve svých mateřských zemích;• aby transnacionální koncerny platily daně ve státech, kde pracující vytvořili jejich zisk;• aby se daňové ráje staly nedostupné pro nejrůznější podvodníky;• aby všechny veřejnosprávní sdělovací prostředky všech zemí Evropské unie byly dostupné ve všech státech Unie a zpravodajský kanál Euronews vysílal i v češtině – což by mohlo pomoci částečně prolomit nebezpečný monopol České televize;• aby programy východního partnerství zahrnuly i Rusko.

Takových úkolů čeká na levici v Evropském parlamentu několik desítek. Zatím jsme neměli dost sil je vyřešit. Nedokázali jsme ani čelit okrajování sociálních programů v členských státech Unie, jejímu propojovaní s NATO, schvalování rezolucí plynných nekoloniální mentality, vytvoření umělého státu na Balkáně, přijímání směrnic regulujících věci, které žádnou regulaci nepotřebují.Mnohé bitvy jsme v Evropském parlamentu prohráli. Za tři týdny ale budeme sbírat síly na další boj. Potřebujeme každý hlas. Hlas pro autentickou levici, hlas pro KSČM. Hlas pro ty, kdo nezklamou v obtížných časech, do nichž Evropa a svět vstupují.Děkuji za pozornost.