OTÁZKA PRO EUROPOSLANCE JIŘÍHO MAŠTÁLKU – Genderové stereotypy

10.4.2013 000 21:44

Na svém březnovém plenárním zasedání přijal Evropský parlament „Usnesení o odstranění genderových stereotypů v EU“. Toto usnesení bylo v některých médiích kritizováno jako problematické, ba dokonce scestné. Co si o něm myslíte?

Asi hned na úvod bych měl připomenout, že genderové stereotypy lze definovat jako tradiční a často i diskriminační představy o typicky mužských a ženských vlastnostech a o rolích a pozicích mužů a žen ve společnosti.Snaha o odstranění takových stereotypů v EU je iniciativou přínosnou, jedním z jejích hlavních motivů byla pracovní segregace a rozdílné odměňování mužů a žen za stejnou práci. Ovšem je nutno pochybovat o tom, zda tohoto cíle lze dosáhnout potlačováním projevů genderových stereotypů. Více žádoucí by bylo, aby EU šla spíše cestou aktivní podpory rovných příležitostí obou pohlaví tak, aby si společnost sama začala následně uvědomovat nepřípadnost těchto stereotypů.Zcela jistě nelze připustit možnost, aby odstraňování genderových stereotypů bylo realizováno skrze cenzuru či vynucenou autocenzuru médií a dalších oblastí, zejména pokud je šíře opatření definována tak neurčitě, jako je tomu v usnesení. Rozsah a obsah navrhovaných opatření neodpovídá řešenému problému a mám za to, že by jeho důsledkem bylo omezení základních práv a svobod a naopak faktické potlačení diskuse o problému genderových stereotypů. Ty by mohly být fakticky i posíleny, a při umělém, vynuceném omezení jejich projevů v médiích a dalších oblastech by itakévymizel prostor o nich otevřeně mluvit a cíleně je ve společnosti eliminovat. Takové řešení považuji za sice zdlouhavější, ovšem výrazně trvanlivější co do dosaženého výsledku.(eh)