Otevřený dopis Berndtu Posseltovi

18.6.2011 000 18:16

Vážený Berndte Posselte!

Obracím se na Vás jako Váš kolega v Evropském parlamentu, tedy v orgánu Evropské unie, jenž je svou podstatou zavázán k prohlubování integrace, posilování přátelství mezi evropskými národy a k odstraňování bariér a problémů mezi nimi. Zdůrazňuji to proto, že jste před pár dny dosti nevybíravým, ba hulvátským stylem napadl prezidenta mé země, a to jen proto, že si »dovolil« označit požadavek Vámi vedených sudetských Němců na omluvu za »minulá příkoří«, vznesený v den výročí vyhlazení Lidic, za výraz »lidské necitlivosti a nepoučitelnosti«. Troufám si tvrdit, pane kolego Posselte, že to není Václav Klaus, kdo Vás »napadá«, nýbrž že je tomu právě naopak – přesně v duchu modelu Vámi reprezentované organizace, která vehementně po desetiletí zaměňuje příčinu za následek a pro kterou historie česko-německých vztahů začala až porážkou nacistického Německa v roce 1945.Požadujete neustále nějaké omluvy, (kterých se vám už ostatně dostalo nadmíru), okřikujete představitele českého státu, poučujete a klasifikujete jeho politiky podle toho, nakolik jsou vstřícní Vašim zájmům. Zájmům organizace zvané Sudetoněmecké krajanstvo, v jejíchž stanovách jsou mimo jiné tyto programové cíle: »prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení«, a »hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců«. Pane Posselte, je to především Vaše organizace, bytostně usilující o historický revizionismus, jež je svou podstatou proti evropské integraci a mírovému soužití národů!

Vy a Vámi vedená organizace chce omluvy, chce, aby prezident Klaus vyhlásil v České republice »rok sudetských Němců«. Pane kolego Posselte, měli by být v rámci takového absurdního projektu oslavování i takoví Vaši krajané, jako byli Henlein, K. H. Frank, Fritz Köllner a další nacisté non plus ultra? Nějak jsem, bohužel, nezaznamenal, že by se od takových lidí Vaše organizace distancovala, stejně tak jako od politiky Sudetoněmecké strany a od sudetoněmecké župy NSDAP z let 1938-1945 včetně hrůzných zločinů, které se na jejím teritoriu odehrály. Říká se také, že zakladateli a dlouholetými předáky Vaší organizace byli bývalí aktivní nacisté, členové a funkcionáři NSDAP, ba dokonce příslušníci SS jako třeba Siegfried Zoglmann, Friedrich Brehm, Walter Hergl, Rudolf Wollner, Konstantin Höss, Paul Illing a mnoho a mnoho dalších. Je to pravda, pane Posselte, když už jde o ty omluvy a distancování se? A v tomto ohledu bohužel vyvstávají i otázky, týkající se přímo Vaší rodiny, tedy Vašich rodičů a prarodičů. Když chcete stále nějaké omluvy. Byl někdo z nich nacistou? Podílel se na tzv. arizaci židovského majetku? Využíval otrocké práce lidí z východních zemí? Možná by to zajímalo nejen občany České republiky.

Pane kolego Posselte, je to bohužel především, ba výhradně, Vámi vedená organizace, která kontinuálně škodí česko-německým vztahům, naštěstí plodně se rozvíjejícím díky jiným sdružením a tisícům jednotlivců na obou stranách hranice. Vámi prováděná politika nemá v Evropě co pohledávat. Odložte ji tam, kam už po desetiletí patří. Je to i ve Vašem zájmu.

S pozdravem a přáním úspěšné spolupráce v Evropském parlamentu v oblastech, které jsou prospěšné oběma zemím i celé Evropské unii.