Otevřený dopis D. Cameronovi, předsedovi vlády Spojeného království o volném pohybu osob v EU

1.2.2014 000 14:04

Ve Velké Británii probíhá silná propagandistická kampaň směřující proti imigrantům – pracovním silám ze střední a jihovýchodní Evropy. V čele této kampaně není nikdo jiný než sám britský premiér David Cameron, podporovaný dalšími západními politiky, v prvé řadě bavorským ministerským předsedou a šéfem CSU Horstem Seehoferem. Z iniciativy některých poslanců Evropského parlamentu vznikl jako reakce na tuto kampaň otevřený dopis adresovaný jak Cameronovi tak Seehoferovi a dalším.K signatářům tohoto dopisu patří také Jiří Maštálka, poslanec EP zvolený na kandidátní listině KSČM. Z textu otevřeného dopisu jsme vybrali:

My, poslanci Evropského parlamentu, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad výroky některých prominentních britských a bavorských politiků, které se týkají volného pohybu osob v EU, a to zejména ve vztahu k přistěhovalcům ze Střední Evropy (…)

My, poslanci Evropského parlamentu, jsme vždy nahlíželi na Spojené království jako na šampióna v oblasti vnitřního trhu a opravdového zastánce integrace středoevropských států do EU. V dnešní době, kdy vzájemná závislost a provázanost mezi jednotlivými státy EU stále roste, a v období ekonomické a sociální krize, která je nejhlubší v celých dějinách Evropy, je neodpustitelné podrývat čtyři neoddělitelné základní svobody, na jejichž základech byla EU vystavena (…)

Uznáváme, že štědré státní systémy sociálního zabezpečení byly některými migranty silně zneužívány. Plně souhlasíme s tím, že tyto případy zneužívání dávek musí být řešeny efektivně v rámci stávajícího právního rámce EU. Stejně tak jsou potřebná přísná opatření k tomu, aby bylo zabráněno britským a evropským zaměstnavatelům obecně zneužívat zaměstnance ze zahraničí snižováním mezd a zhoršováním pracovních podmínek.Potírání sociálního dumpingu a zneužívání zaměstnanců by se mělo dít pomocí společné akce a legislativy na evropské úrovni s cílem chránit pracující.

Hledání obětních beránků a obviňování migrantů ze Střední Evropy z problémů ve Velké Británii je mimořádně nebezpečné, zejména když populistické, xenofobní a extremistické strany posilují.

Připomínáme také, že dostupná data ukazují, že pracující přistěhovalci znamenají čistý příspěvek do rozpočtu Spojeného království. Ze studie Christiana Dustmana, profesora ekonomie na University College v Londýně a Tommasa Frattiniho, badatele z Milánské univerzity plyne, že: “Mezi léty 2001 a 2011 nedávní přistěhovalci z Evropského hospodářského prostoru přispěli do fiskálního systému o 34% více, než z něj dostali, s celkovým čitým fiskálním příspěvkem ve výši přibližně 22,1 bil. liber. A naopak, během stejného období fiskální platby pro rodilé občany dosáhly 89% z částek, které obdrželi, jejich celkový fiskální příspěvek byl záporná a to ve výši 62,4 bil. liber“.Pracovníci ze Střední Evropy nejen že přinášejí do Spojeného království kulturní rozmanitost a cenné vědomosti, ale zároveň znamenají pro britskou ekonomiku značný prospěch. Odvoláváme se také na náklady, které domovský stát vynaložil na vzdělání těchto vysoce schopných přistěhovalců, jejichž odchod do zahraničí znamená pro ekonomiky a společnosti zemí Střední Evropy nezanedbatelné ztráty.

V dnešní době hluboké krize a ve světle blížících se voleb do Evropského parlamentu nemůžeme dát v sázku základní pilíře, na nichž byla EU založena. Musíme pracovat společně, abychom vyvedli Evropu z krize. Máme za cíl ekonomickou a sociální prosperitu Evropy, snížení nezaměstnanosti a chudoby a skutečně demokratickou EU a na splnění těchto výzev potřebujeme pracovat společně.

(kjm) – Halo noviny