Oživování ducha nacismu úředně povoleno?

12.3.2015 000 22:56

Letošní oslavy Dne veteránů, které se jako každoročně po roce 1991 budou konat 16. března, budou v Lotyšsku a Estonsku asi velkolepé. Vždyť pozadí k nim budou utvářet americké tanky, obrněnce a šiky po zuby ozbrojených boys, kteří promptně dorazili do Pobaltí, aby prý odstrašili krvelačné Rusko. Takže poslední veteráni lotyšských a estonských zbraní SS, ale hlavně jejich mladí následovníci a obdivovatelé, se budou moci opět s podporou cizí velmoci, byť symbolicky, postavit proti »hordám z Východu« – tak, jak to činili za druhé světové války jejich předchůdci skutečně: proti Rudé armádě, s runami SS na límcích, s německými zbraněmi v rukou a pod německým velením.

Evropská unie se do tohoto stále většího oživování ducha nacismu v Pobaltí nehodlá vměšovat – stejně jako v případě Ukrajiny, kde zasedli do vlády lidé, kteří se otevřeně hlásí k dědictví Ukrajinské povstalecké armády, za jejímž řáděním v době války byly tisíce zavražděných Židů, Poláků, volyňských Čechů a komunistů. Německo, přední velmoc EU, zaujalo k oživování nacismu v Pobaltí a na Ukrajině postoj, který označil jeden z poslanců strany Levice ve Spolkovém sněmu za »zlomení historicko-politického tabu«. Na jeho interpelaci se mu totiž od ministerstva zahraničí dostalo odpovědi, že když chtějí v pobaltských státech – členských státech EU! – tyto své »hrdiny boje za nezávislost« oslavovat, je to jen jejich věc!

V tomto kontextu nepřekvapuje informace, že v prosinci minulého roku na Valném shromáždění OSN se členské státy EU zdržely hlasování, když měla být přijata Ruskem navržená rezoluce o boji proti glorifikaci nacismu. Prý – jak zdůvodnilo německé ministerstvo zahraničí – kvůli »problematickým formulacím«, neboť Rusové chtěli odsoudit právě i v žoldu nacismu udatně a krutě bojující »národní hnutí za nezávislost« včetně už zmíněné Ukrajinské povstalecké armády. A to by se přece »ukrajinským spojencům«, kterých je dnes proti Rusku zapotřebí, nelíbilo!

Slovní klišé moc rád nemám, ale ty miliony padlých a nacisty umučených lidí se opravdu musejí obracet v hrobech – pokud vůbec nějaké mají…