Paní hejtmanko, nenapadám vás, ale kritizuji!

9.3.2009 000 12:36

Minulý týden jsem na stránkách Haló novin kritizoval hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou v souvislosti s připravovaným odvoláním všech ředitelů nemocnic v rámci Krajské zdravotní, a.s.

a zmínil jsem i podivné okolnosti kolem odchodu jediné dětské neuroložky z nemocnice v Mostě. Ještě dříve, než se vyjádřím k reakci paní hejtmanky, rád bych poděkoval Haló novinám, že její stanovisko zveřejnily.

Paní hejtmanko, ať už se věci mají jakkoli, já trvám na tom, že personální přesuny v tak citlivém odvětví jako je zdravotnictví, resp. v tak specifickém oboru jako dětská neurologie, nelze provádět zbrkle. Následky totiž ponesou vždy jen a jen pacienti.

Jakožto bývalý poslanec Parlamentu ČR znám Zákon o akciových společnostech neméně dobře jako Vy. Oba jistě velmi dobře víme, že onen zákon má své černé díry a že za ně pokaždé platí pacienti.

Vyslovení názoru, byť jen prostřednictvím médií, se podle mých zkušeností alespoň na půdě Evropského parlamentu nepovažuje za napadání, ale za kritiku z jiného úhlu pohledu.

Osobně mě zaráží skutečnost, že předseda představenstva Krajské zdravotní Petr Benda (ČSSD), který měl být o celé záležitosti podrobně informován, neposkytl více relevantních údajů.

Paní hejtmanko, domnívám se, že Vám, co by představitelce výkonné moci, by mělo v prvé řadě jít o zajištění dostupné a kvalifikované zdravotní péče, která je především u dětí tolik citlivou otázkou.