Papežova slova a evropská levice

4.12.2014 000 23:49

Byla to beze sporu velká událost: po šestadvaceti letech navštívil Evropský parlament ve Štrasburku papež a promluvil k poslancům. Stalo se tak v úterý 25. listopadu. Nejen však proto bylo vystoupení hlavy římskokatolické církve sledováno s velkou pozorností; očekávána byla slova právě papeže Františka, který se v mnoha ohledech liší od svých předchůdců – zejména pak od toho posledního.

Kormidelníky Evropské unie ale zřejmě nepotěšil. Srozumitelně a jednoduše totiž popsal stávající stav evropské integrace: Evropa je unavená a zestárlá. Je jako babička, není plodnou a živoucí. Evropská unie se vyvinula v obrovský ekonomický subjekt, který bohužel opomíjí humanitní otázky, spektrum lidských práv a nestaví si jako klíčový pojem lidskou důstojnost. Přitom kontext lidských práv má podle papeže hluboký sociální kontext.

Projev papeže Františka měl výrazně sekulární charakter. Papež mimo jiné kritizoval, že na lidi je pohlíženo jako na předměty, že lidé jsou vylučováni ze společnosti bez své vlastní viny kvůli stáří, nezaměstnanosti, nemoci nebo proto, že do Evropy přišli jako cizinci. Právě z migrace se stává obrovský problém, který EU nezvládá. Nezvládá toho však podle papeže Františka mnohem více. Občané ztrácejí čím dál více důvěru v evropské instituce, chybí transparentní dialog s nimi, ideály evropské integrace byly potlačeny. Východisko vidí papež v první řadě v míru, v tom, že EU dostane mírový charakter. Že bude projektem míru a přátelství mezi národy. Dále zdůraznil potřebu lidské solidarity, význam vzdělání nejen technického, mluvil o nutnosti poskytovat lidem důstojné pracovní podmínky.

Bylo toho však ve stejném duchu více. A asi jsem nebyl sám, kdo si při papežově řeči uvědomil (a toto uvědomení se prohlubovalo), že jeho pohled na evropskou integraci a na cesty řešení jejích zásadních, a tedy závažných problémů se vlastně ztotožňuje s pohledem evropské levice – tedy té, kterou v Evropském parlamentu reprezentuje frakce Sjednocené evropské levice/Severské zelené levice (GUE/NGL). Byla to právě levice, kdo oslovoval před volbami do EP s projektem jiné Evropské unie, a to takové, která bude Unií mírovou, sociální, demokratickou a ekologickou. Která bude v prvé řadě hájit zájmy občanů, nikoli nadnárodních monopolů a zbrojních koncernů. Jež se vrátí k podstatě integrace právě jako projektu míru a přátelství mezi národy.

V tomto ohledu lze s jistou nadsázkou říct, že papež František mluvil ve Štrasburku jako zástupce zájmů a cílů evropské levice…