Poděkování za podporu ve volbách Evropského parlamentu

28.5.2014 000 11:00

Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům za podporu, kterou projevili kandidátům KSČM ve volbách do Evropského parlamentu. Jakkoli tyto volby probíhaly v podmínkách a v atmosféře, která jim rozhodně nebyla příznivá (což se projevilo především ve velmi nízkém zájmu ze strany občanů), domnívám se, že voliči KSČM si čím dál více uvědomují, že evropská integrace je projektem pozitivním, i když z levicového hlediska velmi problematickým s ohledem na podstatu a směřování Evropské unie.

Frakce GUE/NGL, jediná levicová politická skupina v Evropském parlamentu, po volbách posílila. Zlepší se tak podmínky a možnosti pro naši práci. Po zkušenostech z minulého volebního období a z předvolební kampaně hodláme občany mnohem více informovat o své práci v EP a o problematice evropské integrace jako takové. EU ovlivňuje stále více život mnoha milionů lidí v Evropě a levice v žádném případě nesmí být k EU netečná.Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomohli v předvolební kampani a těm, kteří mi dali preferenční hlas. Budu se snažit svým působením v Evropském parlamentu naplnit jejich očekávání a nezklamat.

Jiří Maštálka