Pokus o sjednocení levice v Rakousku

14.6.2016 000 14:20

Levicová scéna v Rakousku výrazně ožívá, očividně jako reakce na vzestup krajní pravice a zklamání z praktické politiky sociálních demokratů. O víkendu 4. – 5. června 2016 proběhl ve Vídni kongres nového levicového hnutí označovaného jako Aufbruch, což lze přeložit Průlom nebo také Povstání. Kongres co do svého rozsahu nemá obdoby v celé poválečné historii Rakouska, neboť bývalou tovární halu na kraji Vídně zaplnilo na 1000 delegátů, rozhodnutých vytvořit – slovy jednoho z organizátorů kongresu – „novou politickou sílu, která bude jak radikální, tak srozumitelná pro občany; sociální problémy je třeba řešit antikapitalisticky“.Většinu účastníků kongresu tvořili lidé ve věku 20-30 let, ale bylo zde i mnoho starších včetně těch, kteří se už v minulosti politicky angažovali. Byli zde členové Komunistické strany Rakouska, mladí sociální demokraté a Zelení, nespokojení s politikou svých dosud mateřských stran, zástupci antiglobalizačního hnutí Attac, aktivisté tzv. autonomních skupin či různých občanských iniciativ. Ti všichni projevili ochotu, ba nutnost táhnout za jeden provaz mimo jiné pod heslem, se kterým by asi připravovaná česká státní ideopolicie měla velký problém: „Kapitalistický způsob produkce ničí základy našeho života.“Kongresu předcházely zhruba roční diskuse po celé zemi v menších rámcích, kdy se také navazovaly kontakty a vytvářela tolik potřebná důvěra. Ukázalo se přitom, jak jsou dnes důležité, nenahraditelné elektronické formy komunikace a nová média. Po úvodním kongresu ve Vídni má Aufbruch tyto nejbližší cíle: po celém Rakousku vytvořit síť místních skupin, pokud možno také ve velkých průmyslových podnicích a v městských čtvrtích. Do konce tohoto roku uskutečnit v Rakousku na 300 vlastních politických akcí, na podzim dosáhnout celostátního etablování jako politické hnutí. A jako takové se zúčastnit příštích voleb do Národní rady, tedy federálního parlamentu.První kampaň chce Aufbruch vést pod heslem „Boháče si už nemůžeme dovolit“ (opět něco pro naši „ideopolicii“!), kdy nosnými tématy při oslovení veřejnosti má být dostupnost bydlení, pracovní místa a zdravotní péče. Aufbruch má ambice stát se protiváhou jak krajně pravicové Svobodné rakouské strany, tak vládní koalici slepené ze sociálních demokratů a konzervativců.Pro českou levici bude nepochybně minimálně zajímavé sledovat, jak si Aufbruch povede a čeho dosáhne. A možná to bude i inspirující.