Pořádek musí být, ale…

12.1.2017 000 11:54

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století docházelo v řadě zemí západní Evropy k teroristickým a sabotážním útokům, které přinesly stovky obětí na životech a obrovské materiální škody. Vládní propaganda a tzv. mainstreamová média šmahem připisovaly tyto útoky levicovým radikálům, což policie podporovala zfalšovanými důkazy. Teprve počátkem devadesátých let vyšlo najevo, že teror rozsévaly mezi vlastními spoluobčany »tajné armády« (stay-behind) NATO, ilegálně zakládané pro »boj proti sovětské invazi« a potírání levicových sil, tedy společenských alternativ. Počínáním těchto »tajných armád« (které byly údajně už rozpuštěny) měli být občané natolik zastrašeni, aby volali po pořádku a »silné ruce« krajní pravice, a sami požadovali posílení pravomocí represivních státních složek. Což se následně dělo.

Dnes je celá Evropa sevřena strachem z teroristických útoků militantních islamistů a uměle, usilovně živeným strachem z Ruska. Je tedy »logické«, že zní staronové volání po pořádku, bezpečí, ba po »silných rukou«, aniž by občan domýšlel, co vše s nimi může přijít, byť pro historické zkušenosti opravdu nemusí chodit daleko. Německo, aspirující na »velmoc«« a vůdčí stát Evropské unie, má v čele se svou kancléřkou rozhodující podíl na katastrofální, fatální migrační politice včetně jejích důsledků. Nyní spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière oznamuje, že bude usilovat o zcela nové uspořádání německých bezpečnostních struktur. Ústřední myšlenkou má být rozpuštění stávajícího federálního systému policie a vnitřní tajné služby, jenž byl zaveden po válce v rámci likvidace nacistické státní správy. Podle de Maizièra by mělo v Německu dojít k výraznému posílení pravomocí Spolkového kriminálního úřadu a Spolkové policie a rovněž Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, přičemž Zemské úřady pro ochranu ústavy, podléhající parlamentní kontrole zemských sněmů, by měly být zrušeny ve prospěch spolkové správy. Čili – oslabení německého federalismu.

»Německo je konfrontováno se svou vůdčí úlohou a tato odpovědnost začíná pořádkem ve vlastní zemi,« říká spolkový ministr vnitra. Pořádkem ve vlastní zemi? Ale tu přece sama spolková vláda v čele s paní Merkelovou uvrhla do stavu, kdy bezpečnostní složky selhávají a občané se ve vlastní zemi cítí být ohroženi! Já rozhodně nejsem přívržencem spikleneckých teorií, ale při hledání opovědí na některé zásadní otázky dneška se k nim možná nelze nepřiblížit. Neboť logiky se nedostává.