Poselství solidarity a podpory

27.7.2010 000 23:23

Komunistická strana Čech a Moravy rozhodně odsuzuje hrozby izraelské vlády vůči libanonskému lidu.

Neměnným postojem KSČM je, že trvalého, mírového řešení sporných otázek nelze dosáhnout silou, ale výhradně u jednacího stolu z pozice suverenity a rovnoprávnosti všech zúčastněných. To platí univerzálně, kdekoli na světě, a proto i na Středním východě. Mezinárodní společenství by mělo ukázat jednotu a sílu i ve snaze o trvalé vyřešení konfliktu na Středním východě. Mělo by důsledným tlakem donutit Izrael, aby respektoval příslušné rezoluce OSN, ukončil agresi proti palestinskému lidu a přestal vojensky i jakkoli jinak ohrožovat státy ve svém okolí, včetně Libanonu, a bezpodmínečně respektoval jejich suverenitu. OSN musí být i na Středním východě spojujícím a mírotvorným faktorem, nikoliv faktorem rozdělujícím.

Protestujeme proti politice izraelské vlády, která svými činy soustavně porušuje mezinárodní právo a nerespektuje právo okolních zemí a národů na suverenitu, sebeurčení a život v míru a přátelském soužití se svými sousedy.

KSČM vyjadřuje svoji solidaritu ohroženému Libanonu, stejně jako utlačovanému palestinskému lidu a všem, s nimiž je nakládáno z pozice síly. Podporujeme všechny pokrokové a demokratické síly, které usilují o spravedlivé a trvale mírové řešení na Středním východě i kdekoli jinde na světě.