Právo veta ve věci uzavírání dohod s EU

23.5.2017 000 3:36

Důležitý nález zveřejnil v úterý 16. května Evropský soudní dvůr (EDS): potvrdil národním zákonodárným sborům právo veta týkající se obchodních dohod uzavíraných Evropskou unií. Podstatou stanoviska ESD je to, že tyto dohody za určitých podmínek nejsou ve výlučné pravomoci EU a podléhají tedy souhlasu jednotlivých členských států. ESD toto stanovisko formuloval v souvislosti s posouzením připravované obchodní dohody mezi EU a Singapurem (EUSFTA), ale stanovisko je precedentní a bude mít dopad na další srovnatelné dohody. Evropská komise dosud prosazovala výlučně to, že spoluúčinkování Evropského parlamentu a vlád členských států v Radě EU pro uzavírání mezinárodních dohod postačuje, jinak by prý byla ochromována evropská obchodní politika. Takto měla být uzavřena i dohoda EUSFTA, ale ESD došel k závěru, že v jejím případě jde o rozdělení kompetencí, neboť obsah dohody se týká oblastí výhradních politik členských států.

První otázkou, která se v této souvislosti nutně objevuje, je případný vliv aktuálního rozhodnutí ESD na připravované svrchovaně kontroverzní obchodní dohody s USA (TTIP) a Kanadou (CETA). Tady se podle mne vlak rozjel už příliš rychle a unijní administrativa bude dělat vše pro to, aby obě tyto dohody »podržela« ve výlučné pravomoci EU. Je však možné, že další chystané dohody o volném obchodu (například s Japonskem či Mexikem) už budou podřízeny spolurozhodování národních parlamentů. A pokud jde, resp. půjde o mezinárodní dohody ve výlučné pravomoci EU a schvalované Komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, bylo by podle mne vhodné vzít si příklad z Dánska. Tam mají ti ministři, kteří se účastní zasedání Rady, za povinnost informovat předem parlament, jak budou v Radě hlasovat…

Stanovisko ESD budiž samozřejmě vítáno, protože přece jen poněkud omezí vliv unijní byrokracie. A v této souvislosti budiž také poznamenáno, že Evropská komise v čele s Junckerem díky ESD utrpěla dvě porážky krátce za sebou. ESD totiž 10. května zrušil rozhodnutí Komise o tom, že iniciativa »Stop TTIP« nebude uznána jako »evropská občanská iniciativa«, přestože ji podepsalo už skoro tři a půl milionu občanů EU. »Jde o legitimní demokratickou debatu,« prohlásil ESD, a já mu za to tleskám.