Prezidentské volby v Rusku

9.4.2008 000 14:08

Dámy a pánové, kolegové, jsem velmi rád, že se tématem jednání Evropského parlamentu stala otázka vývoje v Rusku. Je totiž nesporné, že dobré vzájemné vztahy s Ruskou federací jsou předpokladem silné Evropské unie v budoucnosti.Z řady diskusních příspěvkům ze mne však dýchá duch studené války. Opět, jako již tolikrát, postrádám prostý projev elementární úcty k vykonané práci a ke kultuře národa a země, o které hovoříme. Opět, jako již mnohokrát, cítím povýšenecký, paternalistický tón lidí, kteří necítí potřebu seznámit se s realitou a vystačí si s přilepením se na mediální kampaně.Je nesporné, že Rusko zdaleka nedosáhlo na hranice sociální spravedlnosti a kvality života, kterou bychom rádi viděli všude ve světě. S obtížemi se vyrovnává s demografickou krizí, rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími se spíše zvětšuje než zmenšuje. Jenže zároveň v  období vlády odcházejícího prezidenta počet lidí žijících pod hranicí chudoby klesl na polovinu. Z Ruska se stal ekonomicky nejdynamičtější stát Evropy. Bylo to Rusko, které na sebe jako první přijalo úder teroristů skrytých za zelenou vlajkou a i díky jemu se podařilo zastavit šíření této nebezpečné infekční choroby do Evropy. Poprvé v ruských dějinách odchází jeho nejvyšší představitel z Kremlu dobrovolně a je střídán na základě volby lidu. Je pravda, že v Rusku byly téměř k dokonalosti dotaženy politické technologie, nástroje a metody řízení politických procesů. Tedy i volebních procedur. Tyto technologie byly ovšem dovezeny ze Západu. Nám, kteří patříme k postsocialistické části Unie, nikdo nemusí vysvětlovat, co je to manipulace při současných volbách.Rozumím těm, kterým vadí, že Rusko za vlády Vladimíra Putina zatavilo drancování sibiřského bohatství, zvláště pak energetických zdrojů. Chápu ty, kterým vadí konkurence ruských firem v největších zbrojařských tendrech současnosti, tedy na trzích Indie. Ale nedělejme z toho otázku lidských práv! To by byla urážka humanistických tradic Evropy a ideálů Evropské unie.Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat těch, kdo dnes tolik pláčí nad osudem demokracie v Rusku, zda též projevili zájem o sčítání hlasů na Floridě při první volbě současného amerického prezidenta. Zda jim vadí, že se Evropský parlament zbaběle schovává před otázkou, jak je možné, že vysoký představitel pro zahraniční a bezpečností politiku pan Solana dnes a denně porušuje mezinárodní právo při svém úsilí o rozbití územní celistvosti Srbska. Diskutujme o demokracii. Chceme-li ale někoho demokracii učit, zameťme napřed před vlastním prahem.Děkuji za pozornost.