Prohlášení k mandátu vlády ČR pro summit EU o Gruzii

28.8.2008 000 17:55

V souladu s panem prezidentem musím říci, že se naše názory na tuto věc zásadně liší. Musím konstatovat, že stanovisko vlády ČR, pokud jde o situaci v Gruzii, je zcela neurčité. Z toho vyplývá, že buď není schopna zformulovat jednoznačný postoj, anebo čeká na pokyny zvenčí.V této souvislosti znovu připomínáme, že KSČM prostřednictvím svých poslanců interpelovala jak premiéra předchozí, tak současné vlády v souvislosti s dodávkami zbraní a munice do Gruzie. Upozorňovali jsme, že tímto způsobem vláda ČR napomáhá rozdmýchávání vojenského konfliktu v této neklidné části světa. Nikdo nám nevěřil! Naše varování bylo oběma premiéry odmítnuto. Zároveň to byla KSČM, která od počátku tohoto roku iniciovala jednání parlamentu a požadovala, aby vláda ČR zaujala odmítavé stanovisko ke kosovskému separatismu, v souladu s mezinárodním právem. Ústy jak premiéra, tak ministra zahraničí, byl náš návrh odmítnut a česká vláda nezávislost uznala. Naše varování, že se jedná o nebezpečný precedens, nebylo přijato.Obracíme se proto na českou veřejnost! Vláda Mirka Topolánka se chová nezodpovědně! Její postoje jsou nekompetentní a v rozporu s českými národními zájmy. Tomu odpovídá i snaha o jednostranné odsuzování Ruské federace. Vyzýváme Vás, abyste v nadcházejících podzimních volbách dali svým hlasováním stranám pravicové vládní koalice najevo svůj nesouhlas s jejich počínáním. Je opravdu svrchovaný čas.