Prosadí se iniciativa proti dohodě TTIP?

26.9.2014 000 21:50

Ve svém příspěvku publikovaném v Haló novinách 12. srpna jsem se zabýval problémem Transatlantické dohody o obchodě a investicích (TTIP), která by měla být uzavřena mezi EU a USA, a také odporem evropské občanské veřejnosti proti ní; odporem, jenž se snaží vyvrcholit založením Evropské občanské iniciativy proti TTIP. Podnět k iniciativě nazvané Stop TTIP dalo na 150 nevládních organizací z 18 členských států EU. Připomínám, že v pozadí iniciativy jsou v prvé řadě obavy z výrazného omezení standardů ochrany sociálních, pracovních a spotřebitelských práv občanů EU v zájmu odstranění regulačních překážek, které by mohly omezovat zisky nadnárodních korporací.

Terčem kritiky jsou zcela zásadní záměry otevřít pro americké podniky také ty trhy, které jsou v Evropě zatím chráněny (jako je například sféra veřejných služeb, energie či školství), a vyrovnat normy a standardy platící v USA a EU. To by mělo mimo jiné za následek, že občané EU by se museli vyrovnávat s výrazným zhoršením regulace finančních trhů, práv zaměstnanců a standardů ochrany životního prostředí – ty by měly být přizpůsobeny stávajícím regulacím v USA. TTIP má také obsahovat různá právní privilegia pro investory, kteří by svá práva, daná dohodou, mohli prosazovat nebývalými kompetencemi vybavenými rozhodčími soudy. Nadto jednání o TTIP vedené Evropskou komisí je od samého začátku za zavřenými dveřmi.

Komise nyní oznámila, že iniciativu Stop TTIP odmítá registrovat jako Evropskou občanskou iniciativu. Důvod? Údajné nesplnění formálních náležitostí. To však organizátoři iniciativy, kteří chtěli v září začít se sbíráním potřebného postu podpisů (alespoň 1 milion občanů z nejméně sedmi členských států EU), odmítají. Jedná se podle nich jen a jen o projev nedemokratického procesu raženého Komisí, kdy jsou z rozhodování o důležitých otázkách EU vyřazováni jak občané, tak národní parlamenty. Komise by se v prvé řadě měla vyrovnat se závažnými kritickými připomínkami k TTIP a nehrát o čas právními kličkami. Jsou tak potlačovány naděje občanů na více demokracie v rozhodování o EU, a tím o životě mnoha milionů lidí v ní žijících.

Hodlám proto položit Komisi otázku dle jednacího řádu Evropského parlamentu ohledně toho, jaké konkrétní důvody jí vedly k odmítnutí registrovat iniciativu Stop TTIP jako Evropskou občanskou iniciativu.