Putin versus ruský lid

16.4.2016 000 3:00

Každoroční maraton, tentokráte již čtrnáctý, ruského prezidenta měl tentokráte délku téměř 240 minut, během nichž Vladimír Putin odpověděl na 74 otázek. Je to právě tak hodně, jako málo. Hodně, protože žádný státník v současném světě něco takového nedokáže. Málo, neboť Putin obdržel více než tři miliony dotazů.Je možné tento Putinův přístup zlehčovat či dokonce znevažovat, mluvit v duchu České televize o „putinovské show“. Přesto jsou tyto konference nikoliv s novináři, ale s veřejností originálním fenoménem. Jde o zvláštní formu přímé demokracie, kterou umožňuje moderní technika – otázky bylo možné telefonovat, posílat formou SMS či mailem, nebo je nahrát na video. A také se zeptat přímo do studia či dokonce vést dialog s prezidentem. Proč to místo kritiky a posmívání se nezkusit u nás či v takzvaných vyspělých demokraciích? Nestavět alespoň na chvíli mezi státníky a veřejnost mediální agentury či politické strany…I když se většina komentátorů soustřeďuje na Putinovy opovědí týkající se zahraniční politiky či sportu, nejvíce otázek směřovalo do sociální oblasti. Ti, kdo nespoléhají na digest českých pseudodemokratických medii a dívali se na přímý přenos či jeho záznam, byli svědky například stížnosti dělnic sachalinského závadu na zpracování ryb. Velmi konkrétní stížnosti na to, že řadu měsíců nedostaly výplatu. Bezesporu otřesná situace. Ještě v průběhu relace zasahovala na místě prokuratura, na Sachalin vyletěl z Moskvy odpovědný činitel. Peníze byly napřed slíbeny, pak ale ihned vyplaceny. Obdobné scény se odehrály například v případě rozbitých silnic v Omsku, ale nejen tam. Linie přímého rozhovoru se změnila na linii přímého jednání.Že je to byzantismus? Rusko prožívá obtížné období, kdy díky nesmyslným sankcím a propadu ceny ropy klesla průměrná životní úroveň. V takové situaci se jednak objevují zločinná jednání, jako je zmíněné zadržení výplat, jednak jsou nutné razantní a pružné postupy. Z pražské kavárny teď jistě zazní výkřik, že radši budeme dodržovat zákonný postup. Od horníků z OKD lze ale očekávat jiný názor. I v rámci zákona lze konat. Přinejmenším hnát k odpovědnosti ty, kdo „v rámci zákona“ tyto mimořádné situace na Sachalinu a na Ostravsku vytvořili. Pak by se nikdo nemusel bát tak zvané ruské propagandy a růstu množství těch, kdo si v Evropské unii přejí někoho, jako je Putin.