Rozhovor – vojenská radarová základna v Brdech

24.6.2008 000 13:23

Zatím vše vypadá tak, že schválení smlouvy mezi vládami České republiky a USA o výstavbě vojenské radarové základny v Brdech by nemuselo projít v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.Nemáte obavy, že se ODS podaří, mírně řečeno, ovlivnit některé poslance ČSSD tak, že právě s jejich přispěním by nakonec smlouva mohla projít? V této spojitosti připomínáme zrádcovské chování přeběhlíků Melčáka, Pohanky a nyní i Wolfa…

Důležitým faktorem bude čas, kdy se o smlouvě bude hlasovat. Zatím posloucháme, že 71 poslanců sociální demokracie se zavázalo, že bude hlasovat proti přijetí smlouvy. Když jsem se díval do monitoringu tisku, tak ta formulace, která vyšla od ČSSD, že v případě převzetí moci bude zvažovat – slovíčko zvažovat je pro mě slovíčko nebezpečné – revizi, eventuálně vypovězení smlouvy, tak se mi to jeví jako hodně opatrnický postoj. A samozřejmě se bojím toho, že to nebudou jenom hlasy vládní koalice, respektive ODS jako nejsilnější , ale že se tam mohou za jistých okolností objevit i hlasy sociálních demokratů. A nejenom těch, kteří jsou dnes nazýváni přeběhlíky. To je vskutku reálné nebezpečí. Ale uvidíme, do jaké doby to bude zasazeno. Ocitneme se před volbami nebo po volbách? Je to na voličích, na občanech… Ti jsou jediní kvalifikováni k tomu, aby posoudili, jak to, že v Irsku, malé zemi, dostali možnost k tak důležité otázce hlasovat občané v referendu, zda přijmou Lisabonskou smlouvu. A irská vláda riskovala, že smlouva nebude přijata, a přesto dala možnost občanům se rozhodnout. U nás, v České republice, se o umístění cizí vojenské základny a Lisabonské smlouvě volbou občanů v referendu ani neuvažuje. Myslím si, že než dojde ve sněmovně k hlasování o smlouvě o radaru v Brdech, může se i pod tlakem zvenčí názor měnit. A určitě se budou jiné evropské země ptát české vlády nejen na to, jak to myslí s Lisabonskou smlouvou, ale budou se tázat i na jiné věci!

24. června 2008, (jel) zdroj: HaNo