Rozvojová pomoc, nebo ozbrojení?

21.7.2016 000 22:04

Proklamované nástroje mírové a rozvojové politiky EU, v první řadě Evropský rozvojový fond, jsou ve stále větší míře zneužívány v zájmu militarizace, a tedy zbrojních koncernů. Jak EU jako taková, tak některé její členské státy vyvíjejí otevřeně tlak na to, aby unijní peníze, určené na rozvojovou pomoc, byly ještě více než dosud využívány v rámci vyzbrojování armád ve třetích státech. Zejména vláda Spolkové republiky, jednoho z největších vývozců zbraní na světě, naléhá na to, aby tzv. nástroj EU pro stabilitu a mír, vybavený na sedm let finančními prostředky ve výši 2,3 miliardy eur, byl využíván pro vyzbrojování rozvojových zemí – prý v zájmu snížení počtu uprchlíků.

Levicově orientovaní poslanci EP, ale také unijní právníci vyjadřují stále více své znepokojení, protože takové využívání peněz z Evropského rozvojového fondu, určených na ekonomický a sociální rozvoj třetích států, je jednoznačně v rozporu s platným právem EU. Článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie totiž stanoví, že »hlavním cílem politiky Unie v této oblasti (rozvojová spolupráce) je snížení a výhledově i vymýcení chudoby«. Jenže »kormidelníci« EU to obracejí v absurdní protiklad: financují (a děje se tak nejméně od roku 2003) vyzbrojování armád v Africe a výstavbu vojenských zařízení. Není nutno dodávat, že tamní konflikty se tím ještě zostřují, chudoba roste a lidé prchají do Evropy.

Jakkoli byl Evropský rozvojový fond založen hlavně za účelem tlumení krizí a odstraňování konfliktů, realita už dlouho vypadá jinak. V pracovní skupině Rady EU se nedávno diskutovalo o vybavování některých afrických států pro protiteroristická opatření. Velitelé vojenských misí EU v Africe totiž požadují, aby peníze z rozvojového fondu byly nasazeny hlavně pro zvýšení efektivity a akceptace těchto misí…

Nebezpečnost a perfidnost takové politiky však vrcholná grémia EU vůbec neprojednávají ani nezmiňují. Nejde totiž o mírovou politiku. Jde o politiku imperiální a militaristickou.