Šance pro Evropu

7.2.2015 000 22:48

Žádné nebezpečí, nýbrž šance pro Evropu – tak je nazvána aktuální výzva německých odborářů, vědců a levicově orientovaných politiků včetně některých z SPD a Zelených.

Výzva stručně a jasně pojmenovává dění v Řecku a jeho dopady na celou Evropskou unii: Politické zemětřesení v Řecku je šancí nejen pro tuto krizí zmítanou zemi, ale rovněž pro to, aby na úrovni EU byla zásadně korigována hospodářská a sociální politika. Signatáři výzvy připomínají to, co už dříve zaznělo: totiž že rozhodující podmínky, za kterých byla svého času poskytnuta Řecku finanční pomoc, neměly nic společného s »reformami«: miliardy byly použity především na stabilizaci finančního sektoru. Zároveň byla země vehnána cestou brutální politiky úspor do nejhlubší recese a největšího státního zadlužení v celé EU.

Následkem toho vznikla sociální a humanitární krize, kdy třetina obyvatelstva Řecka žije v chudobě, minimální mzda zde klesla o 22 procent, nezaměstnanost činí 27 procent, u mladých lidí dokonce přes padesát procent, velká část obyvatel nemá zdravotní pojištění… Výsledek voleb je rozsudkem nad touto politikou prosazenou Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Jedná se o demokratické rozhodnutí, které musí být respektováno i na evropské úrovni, jinak bude demokratický a legitimační deficit přenášen z úrovně EU i na jednotlivé státy a tím ještě prohlubován. Evropský projekt nebude posílen úspornými diktáty, ale jen demokratickou iniciativou zdola a sociální spravedlností. Události v Řecku je proto třeba brát jako impulz pro změnu politického kurzu v Evropě.

Správných výzev a pojmenování je třeba, ale samy o sobě nestačí. Změna politického kurzu evropské integrace ve směru k demokratické, sociální a mírové Evropské unii, prosazovaná levicí v Evropě už řadu let, je jedinou cestou k záchraně integračního projektu. Tuto změnu však nelze ani v nejmenším realizovat, pokud o dění v EU rozhodují vesměs pravicové vlády členských států jako transmise zájmů nadnárodních korporací. Nelze ji bohužel účinně prosazovat ani v Evropském parlamentu, jediném orgánu EU voleném občany, pokud politické složení EP je v důsledku chabého zájmu občanů o volby a jejich rezignace takové, jaké je.