Sao Paulo : Alternativou je socialismus

5.12.2008 000 17:57

Za účasti 65 komunistických a dělnických stran z 54 zemí celého světa bylo v Sao Paulu úspěšně uspořádáno 10. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran, jehož hostitelem byla Komunistická strana Brazílie. Za KSČM se tohoto setkání zúčastnili Jiří Maštálka, místopředseda ÚV KSČM a Hassan Charfo, vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM.Všechny tyto strany využily projevů, aby se vyslovily ke hlavnímu tématu setkání: Nový fenomén v mezinárodním rámci. Rozpory a zhoršující se problémy národní, společenské, životního prostředí a mezi imperialistickými mocnostmi. Boj za mír, demokracii, suverenitu, pokrok a socialismus a akční jednotu komunistických a dělnických stran. Tato vystoupení umožnila důležitou výměnu myšlenek mezi stranami přítomnými na setkání. Setkání poslal zdravici prezident Federativní republiky Brazílie Luis Inácio Lula da Silva, jenž tím vyjádřil své uznání celého boje komunistických a dělnických stran na obranu pracujících a chudých a svůj závazek vybudovat nový ekonomický mezinárodní řád.Setkání bylo uspořádáno uprostřed vážné krize kapitalismu, tématu, jemuž se věnovaly všechny projevy. Jako společný bod zdůrazňovaly strukturální a systémovou podstatu krize, charakteristického fenoménu kapitalistického vývoje, který posílila neoliberální finanční politika, která poznamenala neoliberální kapitalismus v posledních desetiletích. Současná krize demonstruje naprosté selhání a zhroucení neoliberalismu. Ale nepředstavuje automatický konec kapitalismu; naopak buržoazie jedná s vybranými zeměmi, aby uvedla do pohybu operaci na záchranu kapitalismu. Taková opatření nedají systému účinnou cestu; naopak zamíří k tomu, aby pracující platili účet krize. Krize kapitalismu vyvrací proklamaci kapitálu, že převraty z let 1989-1991 jsou konečné a nezvratné. Vyjadřuje a zdůrazňuje omezení kapitalistického společenského systému a potřebu překonat jej revoluční cestou.Mnohé strany označily za pozitivní skutečnost, že narůstá odpor vůči americké nadvládě na planetě a že svět otevírá etapu znovuoživení protiimperialistického boje za nezávislost, rozvoj a společenský pokrok národů. Pro přítomných 65 komunistických a dělnických stran krize posiluje potřebu přinést první náznak plánu přechodu k socialismu a zesílit boj idejí mezi lidem v době, kdy vychází na světlo limity kapitalismu. Přítomné strany zdůraznily symboliku a důležitost toho, že se setkání konalo poprvé v Latinské Americe: za prvé proto, že to zlepšuje dynamiku internacionalizace těchto každoročních setkání, a za druhé, bylo takto sděleno, že se Latinská Amerika stala důležitým pólem odporu proti neoliberalismu a imperialismu.Setkání přijalo Deklaraci solidarity s národy Latinské Ameriky oslavující vzestup latinskoamerických všelidových bojů a vítězství dosažených demokratickými, pokrokovými a protiimperialistickými silami včetně komunistů. Zároveň přijalo Prohlášení ze Sao Paula: Alternativou je socialismus. Delegáti 65 komunistických a dělnických stran se zúčastnili veřejné slavnosti solidarity s bojem latinskoamerického lidu. Strany se na ní mohly setkat s aktivisty brazilských komunistů, vyslechnout představitele dalších pokrokových politických a společenských brazilských sil a společenských hnutí. Mezi vlajkami ostatních komunistických stran vlála i vlajka KSČM. Delegace KSČM se sešla a vyměnila si názory na vnitřní a mezinárodní politickou situaci se zástupci KS Brazílie, KS Venezuely, Strany komunistů Mexika, KS Bolívie, Libanonské KS, Syrské KS, Dělnické strany Belgie, KS Turecka, AKELu, Jihoafrické KS, KS Indie(M), KS Nepálu.