Služby obecného zájmu

26.9.2006 000 17:12

Já bych chtěl poděkovat kolegovi Rapkayovi za předloženou zprávu. Musím říci, že poté, co jsem se podrobně seznámil s materiály, které se týkají této problematiky, a sledoval i dlouhodobou debatu k tomuto tématu, musím říci, že se na jedné straně ztotožňuji s myšlenkou vytvoření rámcové směrnice o službách ve veřejném ekonomickém zájmu. Souhlasím totiž s vytvořením takové směrnice, která by zajišťovala služby ve veřejném zájmu jako jeden z hlavních pilířů evropského sociálního modelu. Zajišťovala by právní jistotu, právní základ založený na obecných principech, jako je rovný přístup, vysoce kvalitní služby, přiměřené ceny, všestrannost a bezpečnost. Zajisté je nezbytné určit rovnováhu mezi působením trhu a veřejných institucí zodpovědných za veřejné služby. Na druhou stranu ve spojení s předkládanou zprávou vyvstávají nové otázky. Budeme opravdu schopni zajistit, aby tato rámcová směrnice měla obsah, který by odpovídal výše zmíněným principům? Opravdu by rámcová směrnice ochraňovala služby ve veřejném ekonomické zájmu?