Směrnice, která nic dobrého nepřinese

16.3.2017 000 12:01

Evropský parlament v úterý 14. března schválil nikoli jen kontroverzní, ale doslova špatný návrh směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Od samého počátku jsem proti tomuto návrhu brojil, dokonce jsem vystoupil na plénu s jeho kritikou krátce před tím, než byl návrh potřebnou většinou akceptován. Kdybychom měli na stole návrh, který prokazatelně zvýší bezpečnost v EU, byl bych první, kdo by pro něj zvedl ruku. Jenže v tomto ohledu přijatá směrnice nic neřeší, její těžiště tkví v omezování práv držitelů legálně nabytých a registrovaných zbraní.

Deklarovaným cílem této směrnice, jejíž návrh předložila Evropská komise v listopadu 2015, je zlepšení koordinace a ucelený boj proti nedovolenému obchodu se zbraněmi. Ovšem řešení v tomto směru směrnice nepřináší, některá navrhovaná opatření a změny jsou jen samoúčelné a nepřiměřeně dopadají na výrobce, obchodníky a legální držitele zbraní, tedy na lidi, z nichž se teroristé zpravidla nestávají. Směrnice například zakazuje poloautomatické střelné zbraně upravené ze zbraní automatických, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou opěrkou, povinnost registrovat i znehodnocené zbraně a některé zbraně poplašné a signální, a obsahuje i další restrikce. Některé dopady směrnice lze s jistotou předpovědět: velká část dosud legálně držených zbraní se »přesune« do ilegální sféry, vzroste černý obchod se zbraněmi, a důvěra občanů jak v EU, tak ve svůj vlastní stát, který bude muset směrnici implementovat do své legislativy, se tím rozhodně nezvýší. Můžeme se jen těžko domnívat, jaký pozitivní efekt bude mít nová právní úprava, neboť Evropská komise zcela ignorovala závěry expertiz a odborných slyšení v EP, a přes naše (míněni jsou odpůrci návrhu směrnice) opakované žádosti nepředložila studii o dopadech návrhu, kterou by měl celý legislativní proces vlastně začít.

Přijetím návrhu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní zvítězilo upřednostnění politické hry velkých hráčů před odborností a zájmy občanů, kdy mnozí poslanci EP podlehli obrovskému politickému tlaku ze strany Komise. Nevěřím tomu, že tato směrnice zvýší bezpečnost v Evropě. Lapidárně řečeno: žádný terorista si přece nepůjde koupit zbraň do řádného obchodu… Bohužel, zase jednou zvítězila absurdní byrokracie nad zdravým rozumem!