Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – když dva říkají totéž a není to totéž

3.7.2016 000 23:20

Poslední události kolem směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní mě dovedly k názoru, že jednání o kompromisech se v důležitých bodech naprosto míjí účinkem. Zdá se, že Komise a část kolegů v EP stále úmyslně nebo z nevědomosti ignorují skutečnost, že směrnice bude dopadat v prvé řadě téměř výlučně na legální držitele zbraní, kteří teroristické útoky nepáchají a i objem trestné činnosti páchané legálně drženými zbraněmi je v naprostém nepoměru k trestným činům páchaným zbraněmi nelegálně drženými. Tento rozpor mezi deklarovanými cíli směrnice a jejím dopadem v reálu zůstává naprosto ignorován. Asi největším problémem, který od začátku provází vznik směrnice je snaha rozšířit kategorii zakázaných zbraní (A) o zbraně, které byly původně v kat. B. Tato snaha se projevila pokusy definovat “nově” A zbraně jako zbraně vojenské nebo jim podobné, v poslední verzi směrnice (viz níže), která prochází výborem IMCO se objevily i definice mnohem nebezpečnější, postavené na délce zbraně (tj. ne délce hlavně, ale zbraně a otázky oddělitelnosti pažby), kapacity zásobníku atd. Toto již není nic, co bych mohl označit jako kompromis, naopak to výrazně jde dokonce nad původní návrh směrnice ze strany komise, který byl sám o sobě špatný. V každém případě dochází stále ke zhoršování výchozího stavu a naprosto zásadnímu zhoršení zejm. z pohledu aktuálního stavu účinné legislativy v ČR. Na základě mého dotazu, který jsem směřoval na komisařku Bieńkowskou, mi byla podána stručná (níže) a naprosto nesmyslná odpověď, signalizující, že Komise pojala zbraně jako opravdovou hrozbu (v rukou legálních držitelů) a mám za to, že již nejde o to zabránit tomu, aby určité střelné zbraně neměli teroristé a zločinci, ale aby je neměli (a to především) legální držitelé a aby se tento trend “odzbrojení” společnosti dal dále rozvíjet pravděpodobně do odzbrojení úplného (gumová ustanovení o zbraních kat. A tomu napovídají). Z mého pohledu byl prostor pro kompromis zcela vyčerpán, rozšiřování skupiny A, prostě nedává z žádného pohledu smysl. Obdobně nedávají smysl ani snahy o to, aby zbraně mohly být placeny jen bezhotovostně nebo aby si je nemohli občané prodávat “přímo” mezi sebou.Z výše uvedených důvodů jsem požádal komisařku Bieńkowskou, aby komise tento návrh stáhla jako celek a dále bude mou prioritou primárně odmítnutí směrnice jako celku a až v případě neúspěchu snaha o kompromisní řešení, které ovšem už teď dostává velmi nepěknou příchuť a vůbec ho nepovažuji za šťastné, protože v každém případě bude horší než to, co v ČR máme.

————————————————————————————————–

Stanovisko komisařky Bieńkowské jménem Komise:Komise provedla v roce 2014 důkladné zhodnocení směrnice o střelných zbraních(1). Na základě tohoto zhodnocení i dalších studií(2) předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž zdůraznila konkrétní mezery a nedostatky současné směrnice(3). Navrhovaná revize směrnice o střelných zbraních má za cíl tyto nedostatky řešit. Studie poukázala na to, že některé poloautomatické střelné zbraně, zejména automatické zbraně přeměněné na poloautomatické zbraně, jsou obzvláště nebezpečné, neboť je lze snadno upravit na vojenské zbraně. Komise se výslovně nezaměřuje na sběratele, ale domnívá se, že by se na ně měla směrnice vztahovat podobně jako na jiné držitele zbraní, totiž myslivce a sportovní střelce. Rizika, která představují někteří sběratelé, byla zdůrazněna ve studii, kterou nedávno vypracoval Europol(4). Co se týče prodeje na internetu, Komise nenavrhuje taková ujednání o prodeji mezi jednotlivci zakázat, ale povolit je prostřednictvím autorizovaných prodejců a zprostředkovatelů, aby se předešlo tomu, že některé osoby nabudou zbraně bez patřičného povolení. Nebrání se tím možnosti provádět internetovou reklamu ani transakcím mezi jednotlivci, kteří jsou držiteli povolení. V případě transakcí prostřednictvím komunikace na dálku by však měly být totožnost, a je-li to vyžadováno, i povolení osoby nabývající střelnou zbraň nebo její základní součást při dodání zkontrolovány.

(1)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8385?locale=cs(2)Study to support an Impact Assessment on Options for Combatting Illicit Firearms Trafficking in the EU (Studie na podporu posouzení dopadů o možnostech boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi), CSES, červenec 2014. Study to support an Impact Assessment on a possible initiative related to improving rules on deactivation, destruction and marking procedures of firearms in the EU, as well as on alarm weapons and replicas (Studie na podporu posouzení dopadů o možné iniciativě vylepšující pravidla týkající se postupů znehodnocování, ničení a označování střelných zbraní v EU a také poplašných zbraní a napodobenin), červen 2014: http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/study-on-firearms(3)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/2/translations/en/renditions/native(4)Vnitrostátní orgány mají k tomuto důvěrnému dokumentu přístup.

Má odpověď paní komisařce a žádost o stažení směrnice:Vážená paní Komisařko,dovolte mi vyjádřit hluboké znepokojení nad návrhem směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní, č. 91/477/EHS.Jako stínový zpravodaj za parlamentní frakci GUE/NGL a jakožto zástupce mnohých občanů EU, kteří se na mě obrací se svými obavami ohledně tohoto návrhu – je mou povinností Vás informovat o tom, že některá opatření v návrhu jsou stále velice kontroverzní, a tudíž nepřijatelné.Chápu, že záměrem Komise je reagovat na nedávné teroristické útoky v Paříži a Bruselu, nicméně ani s tímto vědomím se nemohu s návrhem ztotožnit.Prosím, vezměte na vědomí, že nemluvím pouze sám za sebe, ale co je důležitější, vyjadřuji zde názor milionů občanů EU, z nichž řada se na mě obrací, de facto každý den s jejich pochybnostmi o tomto návrhu směrnice. Myslivci, sportovní střelci, sběratelé, ale i obyčejní lidé, kteří mají v legálním držení zbraně, ti všichni bijí na poplach.Vaše nedávná odpověď na mou písemnou otázku, v níž jste otevřeně uvedla, že záměrem Komise je zahrnout do působnosti této směrnice i tyto zainteresované skupiny pouze posílilo moje přesvědčení, že tento návrh je nevyvážení, a tudíž nepřijatelný.Jen namátkou uvádím, že v Německu je v legálním držení soukromých osob asi 25 milionů zbraní, ve Francii je to přibližně 18 milionů. Nová právní úprava se tak dotkne desítek milionů občanů EU.V současné situaci, kdy je EU vystavena mnoha krizím a čelí řadě výzev, jako je migrační krize, a její popularita a důvěryhodnost se nachází na historickém minimu, jak ostatně ukázalo referendum ve Velké Británii (tzv. BREXIT), našim prvořadým úkolem musí být sjednocovat občany EU a nikoliv je rozdělovat. Dovolte mi Vás upozornit, že vidina přijetí této směrnice rozdmýchává v samotné České republice úvahy o možném vystoupení z EU, přičemž tuto debatu vedou některé politické strany v dalších 8 členských státech EU.U vědomí všeobecné nespokojenosti s tímto návrhem, který povede k narušení doposud fungujícího mechanismu v některých členských státech, dovoluji si Vás tímto, Vážená paní Komisařko, požádat o stažení a přepracovaní tohoto návrhu tak, aby ti, desítky milionů legálních držitelů zbraní nebylo trestáno a kriminalizováno.Děkuji za Váš čas a těším se na Vaši odpověď.

Nové rozšíření kategorie A (se kterým zcela zásadně nesouhlasím):

12.Annex I – Part II – Categories A and BCovering all relevant amendments, including 700, 701, 741-802Article 10ba (new)1. Member States shall take measures to ensure that automatic firearms that have been converted into semi-automatic firearms cannot be reconverted into automatic firearms.2. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 13a establishing technical specifications to ensure that semi-automatic firearms which have been converted from originally automatic firearms cannot be reconverted into automatic firearms.

Annex I – Part II – Category A, point 6Automatic firearms which have been converted into semi-automatic firearms;

Annex I – Part II – Category A, point 6a (new)Automatic firearms which have been converted into semi-automatic firearms;Additions:a) vote to add, dependent upon Article 10ba “which do not satisfy the requirements on conversion set out in Article 10ba”b) vote to add “provided that the technical conversion procedure was not previously authorised by a relevant authority of a Member State”c) vote to add “and provided that the converted firearm in question was inspected and marked”

Annex I – Part II – Category A, point 6b (new)Parts such as auto sears, drop in kits, trigger mechanisms and other parts that are designed to convert semi-automatic firearms into firearms with automatic mode of operation;

Annex I – Part II – Category A, point 6c (new)Semi-automatic firearms which have been converted into automatic firearms;

Annex I – Part II – Category A, point 6d (new)Semi-automatic long firearms (i.e. firearms that are originally intended to be fired from the shoulder) with centrefire percussion that can be reduced to a length of less than 60cm without losing functionality by means of a folding or telescoping stock or by a stock that can be removed without using tools.Annex I – Part II – Category A, point 7Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms;

Annex I – Part II – Category B, point 7Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms;

Annex I – Part II – Category B, point 7a (new)Semi-automatic firearms with rimfire percussion in calibre .22 or smaller;

1. Addition OneAnnex I – Part II – Category A, point 7a (new)Semi-automatic firearms with centrefire percussion with one or more of the following characteristics:Additional option:a) vote to add “(a) possessing a rifled barrel firing projectiles the diameter of which exceeds 12.7 mm;”b) vote to add “(b) possessing a smooth barrel with a calibre in excess of 8;”c) vote to add “(c) equipped or capable of being equipped with a firing capacity exceeding six rounds without reloading”;ord) vote to add “(d) allowing the user to fire more than 11 rounds without reloading, if a magazine with a capacity exceeding 10 cartridges is connected to the firearm;”e) vote to add “(e) having a magazine holding more than 10 rounds;”

2. Addition TwoAnnex I – Part II – Category A, point 7a (new)Semi-automatic firearms with centrefire percussion for civilian use with magazines capable of holding more than 20 rounds;