Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní tetokráte v COREPER

13.6.2016 000 17:00

V pátek schválil jeden z nejdůležitějších článků Rady, tzv. COREPER ( stálí zástupci všech členských států) návrh obecného přístupu ke změnám tolik diskutované směrnice o zbraních. Dá se předpokládat, že tento přístup představitelé Rady na úrovni ministrů vnitra na svém zasedání zítra schválí. Proč se takto spěchá, je nad slunce jasné. 1. 7. totiž přebírá předsednictví Rady po Holandsku Slovensko, jehož pozice není příliš odlišná od zamítavé pozice České republiky, takže panuje obava, že by se nemuselo vůbec podařit najít shodu na kompromisním textu novelizované směrnice. Holandské předsednictví se tak snaží doslova v posledních dnech svého předsednictví vypracovat takový text, do něhož již v podstatě nebude možné zasáhnout. I přes určitý pozitivní posun od původního návrhu Komise, musím bohužel konstatovat, že nepřijatelný bod, kterým je pro mě neuvážený zákaz poloautomatických zbraní a změna kategorizace zbraní obecně, v návrhu i přes řadu protestů, zůstává. Proto ho i nadále budu odmítat.Souhlasím s tím, že nabývání a držení zbraní musí být regulováno. Nicméně je třeba zopakovat, že nedávné teroristické útoky nebyly spáchány legálně drženými střelnými zbraněmi a jejich držiteli! Jsem neustále přesvědčen o tom, že navrhovaný dalekosáhlý zákaz může mít za následek přesun velké části legálně nabytých a držených zbraní do nelegální sféry, nebo na černý trh a zvýšit tak počet zbraní, které budou potenciálně dostupné zločincům a teroristům. Zřejmě všichni se shodneme na tom, že terorista si jen těžko někdy půjde koupit zbraň do kamenného obchodu. Nejsem si tak vůbec jist tím, že předložený návrh jakkoliv snižuje riziko spáchání dalších útoků.