Stálý problém: pohraničí a drogy

6.11.2014 000 23:56

Sousední Bavorsko má stále větší problémy s přílivem drog z České republiky. V prvé řadě se jedná o pervitin, nazývaný v celém Německu Crystal Meth. Údaje, které zveřejnilo bavorské ministerstvo vnitra, jsou alarmující, ale to je ještě slabé slovo, uvážíme-li, že popisují jen špičku ledovce, kterým je přeshraniční drogová scéna. Speciální pátrací skupiny Bavorské zemské policie odhalily v loňském roce skoro 20 000 drogových deliktů, majících své kořeny hlavně v České republice; u 3500 deliktů se jednalo o trestné činy. »Nejen Bavorsko, ale celé Německo je zaplavováno krystalem,« prohlásil před pár dny bavorský ministr vnitra Joachim Hermann v pohraničním Selbu. Jeho návštěva v tomto městě blízko české hranice měla svůj důvod: tržnice v sousední Aši jsou pověstným místem, kde Němci drogy po léta kupují.

Další čísla pocházející od bavorského ministerstva vnitra: v letech 2010-2013 se počet drogových deliktů dvojnásobil. Jen v minulém roce zabavili bavorští policisté téměř 37 kilogramů pervitinu, což je za sledované období více než pětinásobek, a 18 lidí v tomto roce v Bavorsku zemřelo na následky užívání drog. Bavorské ministerstvo vnitra naléhavě poukazuje na to, že pervitin pašovaný do Bavorska pochází skoro výhradně od výrobců v České republice. Proto usiluje o to – pod heslem »nulová tolerance drogám« – o razantní prohloubení spolupráce jak se spolkovou policií a s německými celníky, tak s českými policisty, což je pro účinný boj s drogovou kriminalitou klíčové. Nejen, že by tedy měly být posíleny společné hlídky s Čechy v pohraničním území a zvýšen počet společných zásahů proti prodejcům drog (letos jich má být údajně provedeno více než 230); připravováno je bavorsko-české prohlášení ohledně prohloubení policejní spolupráce v boji proti drogové kriminalitě a má být také podepsána nová smlouva o policejní spolupráci.

Pro analýzu struktury pachatelů zřídil Bavorský kriminální úřad v březnu tohoto roku zvláštní pracoviště – tzv. Task Force Crystal Bayern, které shromažďuje a vyhodnocuje informace z drogové kriminální scény, a hlavně se snaží popsat souvislost drogové kriminality s jinými druhy trestné činnosti a mapovat cesty drog od výrobců ke konzumentům.

Už jsem několikrát poukázal ve svých příspěvcích na obecně známou skutečnost, kterou je enormně vysoká nebezpečnost pervitinu pro lidské zdraví. Systematická destrukce osobnosti, ztráta tělesné hmotnosti, masivní proces stárnutí, vysoký krevní tlak, poškození vnitřních orgánů a psychické poruchy – to jsou hlavní následky užívání pervitinu. Proto vítám každé opatření, které má za cíl likvidaci této drogy a paralyzování jejích výrobců a prodejců. Obávám se však, že pouhá policejní opatření nestačí. Možná by se také vyplatilo uvažovat o tom, proč české pohraniční obce a města trpí po desetiletí na svém teritoriu obskurní tržnice, které jsou prokazatelně, znovu a znovu místem páchání rozsáhlé trestné činnosti, a to nejen drogové. V Bavorsku ani Sasku kupodivu nic takového neexistuje…